Untitled-1Organizatori
Primăria Municipiului Arad
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
Asociația „Ștefan Cicio Pop” Arad

Comitet de organizare
ing. Gheorghe Falcă
Primarul Municipiului Arad
prof. univ. dr. Ramona Lile
Rectorul Universității
„Aurel Vlaicu” Arad
prof. univ. dr. Corneliu Pădurean
Președintele Asociației
„Ștefan Cicio Pop” Arad
Biroul de Activități Culturale
al Primăriei Municipiului Arad

Programul Conferinţei cu
Participare Internaţională
16 octombrie, 2014
Primirea şi cazarea participanţilor Hotel „Continental” Ora 20,00 Cina – Restaurant „Aradul”
17 octombrie, 2014
Orele
9,00 – Deschiderea Conferinţei (Primăria Municipiului Arad, Sala Ferdinand)
– Salutul oficialităţilor
– Prof. univ. dr. Ramona Lile – Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” Arad
– Ing. Gheorghe Falcă – Primarul Municipiului Arad
– Salutul participanţilor
– Lt.col. Claudiu Ştefan Topor – comandantul Batalionului 191 „Radu Golescu” Arad
9,30 – Vernisajul Expoziţiei „Aradul în Primul Război Mondial”
– prezintă Prof. Horia Truţă
10,00 Comunicări
SECŢIUNEA I-a (Primăria Munici­Moderatori: Prof. univ. dr. Ioan Zainea
Dr. prof. Mihaela Ioniţă-Niculescu
Realităţi arădene antebelice
10,00 – 10,15 Conf. univ. dr. Adrian Niţu (Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad)
Repere economice arădene în preajma Primului Război Mondial
10,15 – 10,30 Dr. prof. Iuliana Sălăvăstru (Şcoala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad)
Lumea rurală din comitatul  Arad înainte de Primul Război Mondial  – aspecte
ale vieţii cotidiene
10,30 – 10,45 Prof. Bradin Virgil (Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad)
Personalităţi arădene în preaj­ma Primului Război Mondial
10,45 – 11,00 Dr. Doru Sinaci (Centrul Cultural Judeţean Arad)
Idealul naţional în viziunea
tribuniştilor arădeni
Evoluţii politico – militare
11,00 – 11,15 Prof. univ. dr. Ion Zainea (Universitatea din Oradea), Drd. Beata Meneşi (Universitatea din Oradea)
Începutul războiului şi
implicaţiile sale politico-militare în comentariile presei maghiare din Oradea
11,15 – 11,30 Cpt. Paul Crăciun (Bata­lionului 191 „Radu Golescu” Arad)
Armata Română în
Primul Război Mondial
11,30 – 11,45 Drd. Irina Mirăuţi (Biblioteca Academiei Române Cluj-Napoca)
Loialitatea şi spiritul naţional al soldatului român din
Transilvania faţă de Împărat şi Casa de Austria în perioada 1914 – 1918
11,45 – 12,00 Ing. Bojidar Panici (Uniunea Sârbilor din România)
Civili şi prizonieri sârbi în Lagărul austro-ungar din Arad 1914-1918
12,00 – 12,15 Pauză de cafea
12,15 – 12,30 Prof. Horia Truţă (Galeriile „Turnul de Apă” Arad)
Aradul şi ocupaţiile militare străi­ne din Primul
Război Mondial
12,30 – 12,45 Prof. Ioan Rancov (Uniunea Bulgarilor din Vinga)
Participarea locuitorilor din Vinga la Primul Război Mondial
12,45 – 13,00 Conf. univ. dr. Valeria Soroştineanu (Universitatea „Lucian Blaga„ din Sibiu)
Cenzura în paginile Telegrafului Român din Sibiu între
1914 şi 1915
13,00 – 13,15 Dr. Preot Cosmin Panţuru (preot paroh Fabric Timi­şoara)
Hotărâri ale autorităţilor
bisericeşti privind implicarea clerului în Primul
Război Mondial
13,15 – 13,30 Dr. prof. Doru Bogdan (Colegiul Naţional „Dimitrie Ţichindeal” Arad)
Avram Sădean, profesor al
Preparandiei din Arad – jertfă
în Primul Război Mondial
13,30 – 13,45 Prof. Anita Stoicovici (Şcoala Gimnaziala nr. 2 Pecica)
Aspecte privind victimele
Primului Război Mondial în
comunitatea romano-catolică din Pecica
15,30 Comunicări
SECŢIUNEA I-a (Primăria Munici­piului Arad – Sala Ferdinand)
Moderatori: Conf. univ. dr. Valeria Soroştinean
Dr. Mihaela Bedecean
Viaţa cotidiană
în anii războiului
15,30 – 15,45 Prof. Eduard Kramer (Liceul Teoretic ,,Adam Müller Guttenbrunn” Arad)
Comunitatea din Aradul Nou în timpul Primului Război Mondial.
Monumentul Eroilor din 1925
15,45 – 16,00 Ana Curetean (Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad)
Contribuţia Şcolii Primare nr. 4 din cartierul Pârneava (Arad) la Primul Război Mondial
16,00 – 16,15 Dan Demşa (Complexul Muzeal Arad)
Neliniştea acţionarilor şi
depunătorilor reflectată în
corespondenţa acestora cu
Institutul de credit şi economii „Victoria” din Arad în anii
1914 şi 1915
16,15 – 16,30 Mirela Pachiţa (Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale)
Acţiuni umanitare organizate de femeile române în judeţul Arad la sfârşitul
Primului Război Mondial
Memoria războiului
16,30 – 16,45 Dr. Mihaela Bedecean (Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca. Academia Română)
Memorialistica Marelui Război. Consideraţii generale
16,45 – 17,00 Prof. Ioan Tuleu (Colectivul Monografic Judeţean Arad)
Dimitrie Opriţi – cronică în versuri a prizonieratului din Rusia
17,00 – 17,15 Prof. Ioan Traia (Muzeul Satului Bănăţean
Timişoara)
Însemnări din
Primul Război Mondial
17,15 – 17,30 Prof. Janko Andras (Asociaţia „Kolcsey” Arad)
Berta Antal – povestiri din Primul Război Mondial
Anii postbelici
17,30 – 17,45 Anca Băiţoiu (Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale)
Situaţia familiilor militarilor de rang inferior din Arad decedaţi sau dispăruţi în
Primul Război Mondial
17,45 – 18,00 Dr. Emil Arbonie (Co­lectivul Monografic Judeţean Arad)
Activităţile informative ale
Poliţiei de Frontieră Nădlac
în anul 1920
18,00 – 18,15 Prof. Mario Stoica (Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad)
Personalitatea istorică
a lui Iuliu Maniu
18,15 – 18,45 Participanţii în           dialog
SECŢIUNEA a II – a (Sala Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad)
Moderatori: Prof. univ. dr. Corneliu Pădurean
Dr. prof. Eugen Ghiţă
Evoluţii demografice
15,30 – 15,45 Dr. Prof. Eugen Ghiţă (Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” Arad)
Emigrarea transatlantică din oraşul Arad la începutul
secolului al XX-lea
15,45 – 16,00 Dr.prof.  Mihaela Ioniţă-Niculescu (Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Târgu – Jiu)
Boli şi epidemii în judeţul Gorj în perioada ocupaţiei militare germane (1916-1918)
16,00 – 16,15 Masterand Dochina Svetlana (Liceul „P. Movilă“, Chişinău, Republica Moldova; Masterand Elena Solomon (Liceul „Dacia”, Chişinău, Republica Moldova)
Familia bulgară din Basarabia în contextul consecinţelor Primului Război Mondial
16,15 – 16,30 Drd. prof. Adrian Bucur (Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad)
Matrimoniu, etnie si confesiune în Banatul Montan. Aspecte
demografice privind căsătoria în comitatul Caraş-Severin în ajunul Primului Război Mondial
16,30 – 16,45 Prof. univ. dr. Corneliu Pădurean (Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad)
Comportamentul demografic al locuitorilor oraşului Arad în anii
Primului Război Mondial
Lumea în schimbare
16,45 – 17,00 Drd. Daniela Pădu­rean Andreica (Primăria Municipiului Arad)
Preocupări ale presei arădene postbelice privind femeile
17,00 – 17,15 Prof. Ramona Momir (Scoala Gimnaziala „Adam Muller Guttembrun” Zabrani)
Statutul femeii în perioada
interbelică, reflectat în
ziarele arădene
17,15 – 17,30 Drd. prof. Lucian Ienă­şescu (Centrul Cultural Jude­ţean Arad)
Reuniuni ale femeilor române în Aradul interbelic
17,30 – 17,45 Dr. Marius Meszar (Universitatea din Oradea)
Consideraţii privind
istoriografia străină a reformei agrare din anul 1921
17,45 – 18,00 Drd. prof. VeniaminGeoldeş (Liceul Tehnologic Sântana)
Preocupări de istorie locală în paginile revistei „Hotarul” din Arad (1933-1940)
18,00 – 18,15 Prof. Sergiu Duma (Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova)
Aspecte privind comunizarea administraţiei locale arădene (1944-1947)
18,15 – 18.45 Participanţii în dialog

Recomandările redacției