Un grup de 11 elevi din clasa a XI-a a Liceului „Moga Voevod“ din Hălmagiu, împreună cu profesor Victor David – directorul liceului, au participat la un stagiu de formare în străinătate, în cadrul Programului Erasmus. Acesta s-a derulat  în loca­litatea Paphos – Cipru, în perioada 15 ianuarie-5 februarie, sub denumirea „Practica europeană pentru performanțe sporite în domeniul turismului“. În cursul derulării stagiului, elevii au realizat o serie de activități foarte importante pentru realizarea unui turism de calitate.
După cum ne preciza directorul liceului, profesor Victor David activitățile au fost destul de numeroase.
„Copiii au realizat: analiza potențialului turistic a zonei, analiza diferitelor tipuri de produse turistice, întocmirea unei oferte turistice, realizarea instrumentelor de organizare a Agenției de de turism, identificarea mijloacelor de promovare a ofertei turistice, completarea documentelor folosite la cumpărarea unui bilet de avion, fișă de rezervare , document de călătorie, rezervare bilet etc.; întocmirea unei oferte de călătorie cu diferite tipuri de curse; determinarea tarifului de transport; realizarea unei oferte de transport; emiterea unui bilet de călătorie și întocmirea unei facturi; promovarea serviciilor prestatorilor prin broșuri, pliante și flyere“, ne-a enumerat o parte din listă chiar profesorul care i-a însoțit pe copiii moților în Cipru.

Recomandările redacției