11 posturi de ajutor șef post, scoase la concurs, la IPJ Arad

0
3548

Pentru ocupareaunui număr de 11 posturi vacante de agent de poliție – ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează: 

 Secția 1 Poliție Rurală Arad 

 • ajutor șef post la Postul de Poliție Secusigiu, poziția 838 din statul de organizare al unității  

Secția 2 Poliție Rurală Arad 

 • ajutor șef post la Postul de Poliție Iratoșu, poziția 858 statul de organizare al unității 

Secția 3 Poliție Rurală Chișineu-Criș 

 • ajutor șef post la Postul de Poliție Simand, poziția 889 din statul de organizare al unității  
 • ajutor șef post la Postul de Poliție Mișca, poziția 907 statul de organizare al unității 
 • ajutor șef post la Postul de Poliție Șepreuș, poziția 917 statul de organizare al unității 

Secția 5 Poliție Rurală Ineu 

 • ajutor șef post la Postul de Poliție Bocsig, poziția 932 din statul de organizare al unității  

Secția 7 Poliție Rurală Lipova 

 • ajutor șef post la Postul de Poliție Zăbrani, poziția 1006 statul de organizare al unității 

Secția 8 Poliție Rurală Săvârșin 

 • ajutor șef post la Postul de Poliție Bârzava, poziția 1017 statul de organizare al unității 
 • ajutor șef post la Postul de Poliție Săvârșin, poziția 1028 statul de organizare al unității 

Secția 9 Poliție Rurală Sebiș 

 • ajutor șef post la Postul de Poliție Buteni, poziția 1047 statul de organizare al unității 

Secția 10 Poliție Rurală Gurahonț 

ajutor șef post la Postul de Poliție Hălmagiu, poziția 1079 statul de organizare al unității

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).   
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; 
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; 
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
 12. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic; 
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”); 
 14. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă; 
 15. să deţină permis de conducere cat. „B”. 
 16. să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel secret de serviciu; 
 17.  să dețină/să obțină aviz de desemnare ca organ de cercetare penală al poliției judiciare și polițist rutier; 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.