Inspectoratul Şcolar Judeţean dă asigurări că şcoala a fost reluată în condiții optime în toate unitățile de învățământ din județul Arad. Nu s-au semnalat disfuncționalități privind alimentarea cu apă și electricitate, nu au fost probleme legate de igienizarea sălilor de clasă, încălzirea lor  sau de asigurare a transportului elevilor, acolo unde este cazul.

În data de 11.01.2016, în cadrul ședinței  Consiliului de Administrație, Inspectoratul Școlar Județean Arad a analizat și a aprobat planul de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017.  Astfel,  pornind de la efectivele de elevi, ISJ Arad a aprobat următoarele: Învățământul de masă – în ciclul preșcolar – 546 grupe – 11127 elevi; la ciclul primar 941 clase – 19164 elevi, iar la ciclul gimnazial 751 clase – 16127 elevi; Învățământ special – în ciclul preșcolar trei grupe – 33 elevi; ciclul primar 23,75 clase – 217 elevi, iar în gimnazial 42,25 clase – 296 elevi; Învățământ particular de masă – preşcolar – 29 grupe – 463 elevi, iar la ciclul primar patru clase – 30 elevi; Învățământ particular special – preşcolar: o grupă – 6 elevi, primar: 3 clase – 18 elevi şi gimnazial: 7 clase – 47 elevi.

La clasa a IX-a, Învățământ de masă: liceal de zi:  108 clase – 3024 elevi; profesional de zi: 25 clase – 700 elevi (total 133 clase – 3724 elevi).

Învățământ Special: clasa a IX- a, liceal de zi:  3 clase – 36 elevi, profesional zi:  3 clase – 36 elevi şi stagii de pregătire practică:  4 clase – 48 elevi.

Învățământ de masă seral:  6 clase – 168 elevi; FR 3 clase- 84 elevi. Clasa a XIa seral (clasă de început) învățământ tehnologic 14 clase – 392 elevi, începe din   semestrul II. Învățământ de masă postliceal buget: 8 clase – 224 elevi.  Învățământ special postliceal   – 2 clase – 30 elevi maiștri buget: 1 clasă – 28 elevi. Postliceal de stat cu taxă: 7 clase – 210 elevi.

Învățământul particular: clasa a IX-a liceal zi : 2 clase – 56 elevi; clasa a IX-a profesional zi:9 clase – 228 elevi; clasa a IX-a liceal seral: 1 clasă – 28 elevi; clasa a IX-a liceal FR – 2 clase – 56 elevi; clasa a XI-a seral tehnologic: 1 clasă – 28 elevi, postliceal an I: 15 clase – 420 elevi.

Proiectul planului  de școlarizare aprobat de către  Inspectoratul Școlar Județean Arad va fi înaintat spre aprobare Ministerului Educaţiei.

Recomandările redacției