OLYMPUS DIGITAL CAMERAReprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad ţin să reamintească contribuabililor că termenul limită de depunere a Formularului 200 – „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, pentru veniturile anului 2012, este 27 mai 2013.
„Declaraţia se completează şi se depune pentru următoarele categorii de venituri: activităţi independente: activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, venituri reali­zate de persoanele fizice dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică; cedarea folosinţei bunurilor mobile şi/sau imobile, închirieri şi arendă, pentru care venitul net se determină în sistem real sau contractele sunt stabilite în valută; activităţi agricole pentru care venitul net s-a stabilit în sistem real, pentru anul 2012 (contribuabilii care au optat pentru impunerea la real şi cei care au depăşit în anul 2011 plafonul de 100.000 Euro, prevăzut la articolul 72(6) din Co­dul Fiscal); venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; venituri din cultivarea şi valorificarea arbuşti­lor, plantelor decorative şi ciupercilor; venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzac­ţionate pe pieţe autorizate şi su­pravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare”, susţine Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al DGFP Arad. De menţionat că persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, trebuie să completeze în mod corespunzător numărul de surse sau categorii de venituri rea­lizate. Formularul 200 se poate obţine de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secţiunea: asistenţă contribuabili, rubrica: toate formularele cu explicaţii.

Recomandările redacției