Când vă spuneam că din gură  este ușor să faci planuri mărețe și să-ți imaginezi tot felul de ucruri minunate care se vor prăvăli peste noi, ați fost tentați să spuneți că suntem cârcotași. Chiar astăzi se împlinește o lună de zile de când municipalitatea a primit ca donație clădirea Marta. Scriam atunci că „Mai bine mai târziu, decât niciodată” ! Este un edificiu care reprezintă ceva în istoria industrială a Aradului. Nu mai intrăm în alte amănunte. Ci amintim doar că  în 23 noiembrie 2021, în ședința extraordinară a CLM Arad s-a supus la vot proiectul de hotărâre, care viza acest lucru.„ Se acceptă oferta de donaţie prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad nr. 84453/03.11.2021 din partea S.C. Astra Rail Industries S.A., a imobilului compus din teren în suprafaţă de 3.799 metri pătrați și construcție, înscris în CF nr. 354162 Arad cu nr. cad. 354162, situat în intravilanul Municipiului Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 41-43, cu următoarele caracteristici: monument istoric clasificat în Lista monumentelor istorice Categoria B reprezentative pentru patrimoniul cultural local sub Cod LMI AR-II-m-B-00585. Valoarea totală a bunurilor este de 695.637 lei, valoare stabilită în urma raportului de evaluare întocmit de către S.C. Darian DRS S.A. la data de 06.09.2019, cu o valoare de 508.267 lei, pentru terenul în suprafață de 3.799 metri pătrați, respectiv a unei valori de 187.370 lei pentru construcția Centru de calcul, astfel cum acestea au fost evidențiate și în înregistrările contabile ale Astra Rail Industries S.A“. Costurile aferente încheierii autentice a contractului de donație și cele privind publicitatea imobiliară reveneau Consiliului Local al Municipiului Arad. Spuneam atunci că prima urgență ar fi însă problema acoperișului. O minimă și urgentă intervenție  ar fi aceea de a pune măcar o învelitoare provizorie, pentru ca apa de ploaie să nu cadă direct pe ziduri și să degradeze și mai mult edificiul. Cu fiecare zi ce trece , gaura acoperișului clădirii,prin care se poate vedea cerul la propriu, se „cască“ din ce în ce mai mult. Sperăm să nu devină un hău, până se va face ceva concret. Asta era acum exact o lună de zile. Între timp nu s-a întâmplat nimic. Ba da: din când în când, câte o țiglă se mai desprinde de pe acoperiș. Drept urmare cerul se vede din ce în ce mai… bine. Zilele acestea  a plouat din abundență, mai ales în județ, dar și în  municipiul nostru. O ploaie nu foarte puternică, dar măruntă și dar constantă. Numai bună să treacă de acoperișul spart, în unele locuri chiar inexistent și să se infiltreze în pereții și așa șubreziți. De aceea, până la planuri mărețe, primul cetățean al Aradului ar face bine să purceadă la lucruri simple. Cum ar fi o minimă protecție pentru clădirea Marta, materializată printr-o învelitoare provizorie.

Recomandările redacției