evaluareExamenul naţional de evaluare a absolvenţilor de clasa a VIII-a începe astăzi cu prima probă, cea scrisă la Limba şi literatura română. Proba începe la ora 9.00, când se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susţine proba. Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu, cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.
„Acesta este al doilea an în care elevii vor susţine probele în săli de examen supravegheate cu camere video. Dacă elevii intră în sală cu fiţuici, cu mijloace electronice de calcul sau cu telefoane mobile sunt daţi afară din examen şi li se acordă nota 1 la proba respectivă, indiferent dacă au copiat sau nu. Camerele vor fi amplasate în clasele în care absolvenţii claselor a VIII-a susţin probele, în sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi în sălile în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise“, ne-a declarat prof. Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al judeţului Arad.
Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Subiectele sunt elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare şi permit rezolvarea în 120 de minute.
La susţinerea examenelor, elevii sunt aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe clase. Pe uşa fiecărei săli de examen este afişată lista nominală cu elevii repartizaţi în acea sală.
Supravegherea este asigurată, pentru fiecare sală, de doi profesori de altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susţine probă.
Fiecare elev primeşte o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate şi completează lizibil celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit. Colţul colii tipizate este lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce asistenţii din săli au verificat completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce aceştia semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.
Stricteţe maximă
Din momentul distribuirii subiectelor, nici un elev nu mai poate intra în sală şi nici un elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Elevii care nu se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susţine Evaluarea Naţională în sesiunea respectivă. În cazuri excepţionale, dacă un elev se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de clasă. În această situaţie, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.
Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina Matematică, ce va avea loc joi, 27 iunie, elevii pot să folosească instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul şi se folosesc numai colile distribuite de către asistenţi.
Elevii care vor să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii elevi, din diferite motive – corectări numeroase, greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere – doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.
„În timpul desfăşurării Evaluării Naţionale, asistenţilor le este interzis să le dea elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor, să discute între ei şi să rezolve subiectele. Unul dintre asistenţi stă în faţa clasei, celălalt în spatele clasei. După ce îşi încheie lucrările, elevii numerotează foile sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barata de către asistenţi. După încheierea numerotării, elevii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini. La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări“, mai susţine Mladin.
În cazul în care un elev refuză să predea lucrarea scrisă, atunci el va fi eliminat din examen.
În situaţia în care frauda este dovedită după evaluarea lucrării, nota obţinută prin fraudă se anulează şi se înlocuieşte cu nota 1.
De asemenea, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean reaminteşte că se interzice colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la elevi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul elevilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unităţile de învăţământ sau din centrele zonale de evaluare.

Recomandările redacției