• Două sancțiuni date de Poliția Rutieră firmei care deszăpezește drumurile județene au fost contestate.
  • Un proces a fost câștigat, iar altul pierdut, deși este cât se poate de clar că societatea a respectat reglementările care trebuiau respectate.
  • Cum este posibil așa ceva?

Scandalul legat de deszăpezirea de iarna trecută a drumurilor județene continuă, deși a trecut aproape un an și mâine-poimâine vine iar zăpada…
Dar haideți să vedem despre ce este vorba. Firma care se ocupă de deszăpezirea drumurilor județene a fost sancționată de Poliția Rutieră de două ori, cu toate că ordinul de echipare a utilajelor, care trebuie dat de către administratorul drumului a fost dat în interiorul perioadei pentru care s-a aplicat sancțiunea. Cum era și normal, societatea a contestat în instanță procesele verbale de contravenție. Surpriza însă de abia acum urmează. Aceleași instanțe, Judecătoria Arad și Tribunalul Arad, dau soluții diferite, deși cele două dosare seamănă ca două picături de apă.
În primul dosar, în care se contestă sancțiunea dată pe motiv că nu s-ar fi acționat pentru îndepărtarea stratului de zăpadă și împrăștierea materialului antidera­- pant în intervalul 26.02.2018, ora 18 – 27.02.2018, ora 6.30, pe două sectoare de drum, atât Judecătoria, cât și Tribunalul dau câștig de cauză, pe bună dreptate, societății. În sentița civilă pronunțată de instanță se arată că în Ordinul nr. 289/2170 din 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” „se prevede clar că pentru asigurarea circulației rutiere în timpul iernii, administratorul drumurilor publice va stabili măsuri de prevenire a poleiului și înzăpezirii și măsuri de deszăpezire. Potrivit art.38 (1) din ordin, Conducerea și coordonarea acțiunilor de prevenire și intervenție pentru com­- baterea poleiului și înzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite la nivel central și teritorial, aprobate prin ordine și decizii. În cauză, Consiliul Județean Arad a emis ordinul de echipare la data de 26.02.2018, solicitând petentei echiparea unor utilaje astfel încât, începând cu data de 27.02.2018, ora 00,00, să aibă echipate echipamentele indicate. După cum se observă din descrierea faptei, petenta a fost sancționată pentru că nu a îndeplinit activitățile necesare specifice deszăpezirii pentru un interval de timp parțial anterior emiterii ordinului de echi­pare (26.02.2018 ora 18,00 – 27.02.2018, ora 00,00), deși acesta a respectat obligația de echipare, așa cum rezultă din Jurnalul de activitate […] și în condițiile în care administratorul drumului public este obligat să asigure viabilitatea acestuia. Mai exact, administratorul drumului public trebuia să fie sancționat pentru modul în care s-a organizat și stabilit intervalele de timp maxim necesare intervențiilor pentru îndepărtarea stratului de zăpadă și împrăștierea de material antiderapant în intervalul de timp 26.02.2018, ora 18 – 27.02.2018, ora 06.30 […], aceasta pentru că, astfel cum s-a arătat, nivelul de viabilitate al unui drum sau al unui sector de drum pe timp de iarnă – caracterizează modul de organizare privind programul de lucru, dotarea cu utilaje și intervalele de timp maxim necesare intervențiilor […], iar textul legal invocat de intimată prevede clar cine are obligația asigurării viabilității. În aceste condiții, instanța apreciază că petenta nu are calitatea de subiect activ al contravenției reținute prin pro­ce­- sul verbal contestat, neavând relevanță contractul încheiat cu administratorul drumului întrucât, în caz de neexecutare a obligațiilor asumate, petenta răspunde contractual față de achizitor.” O motivare cât se poate de clară și concisă.
Speță similară,
soluție diametral opusă
Având însă în vedere că practica judiciară nu este unitară în cealaltă speță, Judecătoria și Tribunalul dau soluții complet opuse. Asta, în condițiile în care amenda a fost dată pentru faptul că nu s-ar fi intervenit în noaptea dintre 18.03.2018 – 19.03.2018, cu toate că firma avea două obligații distincte, obligația privind echiparea și obligația privind intervenția, iar or­dinul de echipare a intrat în vigoare începând cu data de 19.03.2018, la ora 00.00. Mai pe românește, pentru prima parte a nopții pentru care a fost dată sancțiunea contravențională era în vigoare un ordin de dezechipare totală. Or, obligația de intervenție intervine doar după echipare. Conform caietului de sarcini, firma are obligația de a acționa, numai după emiterea ordinului de echipare și când stratul de zăpadă periclitează siguran­ța circulației, cu respectarea ter­- menului limită de trei zile pentru curățarea integrală a părții carosabile. Reprezentanții societății sus­țin în documentul prin care contestă sancțiunea că și în situația în care „condițiile meteorologice ce ar fi impus intervenția ar fi apărut concomitent cu intrarea în vigoare a ordinului de echipare (19.03.2018 – ora 00.00), conform reglementărilor în vigoa­re și a obligațiilor contrac­- tuale, petenta ar fi trebuit să acționeze în vederea desză­pezirii, cel târziu la data de 22.03.2018, ora 00.00.”
De menționat că din „raportul mișcare și consum” (extras GPS) reiese că drumul a fost desză­pezit în termenul legal, adică în 20.03.2018. Astfel, reiese cât se poate de clar că amenda a fost aplicată în mod abuziv, fiind aplicată pe 19.03.2018, la ora 9.00, cu încălcarea reglementărilor în materie. Cu toate acestea, instan­țele arădene au avut o altă părere, ceea ce ridică anumite semne de întrebare.

Recomandările redacției