lemneConform prevederilor O.U.G. nr.70/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, familiile și persoanele singure, cu venituri reduse, care utilizează pentru încalzirea locuinţei lemne, benefi­ciază de ajutor pentru încălzirea locuin­- ţei pe perioada sezonului rece 2013-2014.
Ajutorul se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, însoţită de următoarele acte doveditoare:
– Cerere tip (în cerere se menţio­nează toţi membrii familiei);
– Copii ale actelor de identitate;
– Copii ale certificatelor de naştere copii până la 14 ani;
– Adeverinţă de la locul de muncă cu salariul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;
– Copie după ultimul cupon de pensie – dacă este cazul;
– Cupoane alocaţii de stat pentru copii – dacă este cazul;
– Copie de pe declaraţia de impu­nere – în cazul Persoanelor fizice auto­rizate;
– Adverinţă de la şcoală pentru copiii de vârstă şcolară;
– Certificat fiscal de la Serviciul de taxe și impozite din cadrul primăriei (pentru persoanele adulte);
– Adeverinţă teren de la biroul agrícol din cadrul Primăriei;
– Adeverinţă de venit impozabil de la finanțe (pentru persoanele care nu au nici un fel de venit;
– Copie a Sentinței de divorţ sau certificat de deces (unde este cazul);
– Un dosar plic.
Potrivit legislaţiei în vigoare, la completarea cererii, titularul are obliga­ţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile tuturor membrilor familiei pre­cum şi bunurile mobile şi imobile deţi­nute, în unitatea admnistrativ terito­- riala de care aparţine sau în alte unităţi administrativ-teritoriale, aşa cum sunt acestea trecute în formular.
Titularii ajutoarelor pentru încăl­zirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare sur­- venită în componența familiei şi a ve­niturilor acesteia în termen de 5 zile de la modificare.
Comunicarea modificărilor se va face prin depunerea unei noi cereri cu declaraţie.
Limita de venit până la care se acordară ajutorul de încălzire este de 615 lei/membru de familie.
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, după cum urmează:
a). familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă o sumă de 54 lei;
b). familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155.1 lei şi 210 lei li se acordă o sumă de 48 lei;
c). familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă o sumă de 44 lei;
d). familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1  şi 310 lei li se acordă o sumă de 39 lei;
e). familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă o sumă de 34 lei;
f). familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă o sumă de 30 lei;
g). familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă o sumă de 26 lei;
h). familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă o sumă de 20 lei;
i). familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 şi 615 lei li se acordă o sumă de 16 lei.
Cererile pentru „Ajutorul pentru încălzirea locuinţei” pot fi depuse la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Oraşului Lipova.
Pentru toate cererile depuse până la data de 20.11.2013 se vor oferi ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru toată perioada sezonului rece (adică cinci luni de zile: între 01.11.2013 – 31.03.2014).

Recomandările redacției