Conducerea spitalelor va fi monitorizată o dată la trei luni şi riscă să fie demisă în cazul în care unitatea a acumulat datorii. Contractele managerilor de spitale vor fi amendate astfel încât aceştia să poată fi înlocuiţi în urma unor evaluări trimestriale, dacă spitalul înregistrează datorii pentru trei luni consecutive. Totodată pentru a evita creşterea datoriilor din sistem, Guvernul va transfera resurse financiare de la spitale cu competenţe limitate către unităţile incluse în reţeaua spitalelor regionale de urgenţă.
De asemenea, sistemul de achiziţii centralizate a medicamentelor va fi evaluat la sfârşitul acestui an.
Managerii spitalelor arădene consideră că în condiţiile în care şi finanţarea va creşte este normală această decizie, dar dacă finanţarea rămâne cum este acum, după trei luni toţi ar risca demiterea.
Cea mai importantă unitate din Arad, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, nu are motive de îngrijorare în ceea ce priveşte managementul, spitalul încheind anul 2012 fără nicio datorie. Dacă totuşi managerii spitalelor care se găsesc în administrarea autorităţilor locale ar putea să scape de rigurozitatea evaluărilor, nu de acelaşi lucru au parte conducerile unităţilor spitaliceşti aflate în grija directă a Ministerului Sănătăţii. Spitalul de Recuperare Neuromotorie „Dr.Corneliu Bârsan” din Dezna, considerat spital de interes naţional, este singura unitate din judeţul Arad care se află în administrarea ministerului.
„Prin ordin de  ministru, ac­tivi­ta­tea noastră era verificată tri­mestrial şi până acum. De fiecare dată trimitem ministerului o situaţie financiară complexă, în urma căreia se poate constata modul în care este condus spitalul. Apoi, de două ori pe an, activitatea managerului este discutată în consiliul de administraţie al spitalului. Mai mult decât atât, o dată pe an, o comisie a  Ministerului Sănătăţii verifică întreaga activitate depusă până în acel moment“, ne-a declarat Camelia Malea, managerul Spitalului de Recuperare Neuromotorie „Dr.Corneliu Bârsan“ Dezna.

Recomandările redacției