Pentru toți cei interesați de accesarea fondurilor euro­pene, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) face – prin intermediul unor comunicate de presă, unele precizării utile de ultimă oră. Le redăm pe scurt.
* GHID DE NEREGULI. AFIR a publicat recent pe pagina de internet oficială a Agenției Ghidul de prevenire a neregulilor privind crearea de condiții artificiale pentru obținerea fondurilor europene nerambursabile derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Prevederile Ghidului se completează cu legislația nați­onală și comunitară specifică în vigoare. În el se pot găsi informații privind definirea condițiilor artificiale, exemple concrete de nereguli și recomandările pe care le face Agen­ția pentru evitarea acestor situații și poate fi consultat de toți solicitanții de fonduri europene nerambursabile pe pagina oficială de internet a Agenției: www.afir.info, do­meniul Informații utile, sectiunea Proceduri de lucru.
* SESIUNI ÎN LINIE DREAPTĂ. AFIR reamintește sesiunile anuale ce se apropie de termenul limită: *Submăsura 4.1a „Investiții în exploa­tații pomicole” are termen limită de depunere a proiec­telor data de 30 noiembrie 2015, ora 16.00; *Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”, are termen limită data de 18 decembrie 2015, ora 16.00; *Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” se închide pe 18 decembrie 2015, ora 16.00; *Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” are termen limită 18 decembrie 2015, ora 16.00; *Submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” are termen limită tot 18 decembrie 2015, ora 16.00. *Depunerea cererilor de finanțare este on-line pe pagina oficială de internet: www.afir.info.
 (F.B.)

Recomandările redacției