Edilii din județ și-au propus la început de an o listă de obiective ce nu suferă amânare. În perioada următoare vă  pre­zen­tăm câteva dintre ele.
Păuliș. În 2016, după cum ne asigura primarul comunei, Petru Nicoară, se vor finaliza și recepţiona o serie de obiective și proiecte în Păuliș, precum: „extinderea și reabilitarea Şcolii Gimnaziale Sabin Ma­nuilă din Sâmbăteni – mai 2016; asfaltare străzi Păuliș și Sâmbăteni, inclusiv podete și rigole – sfârşitul lui 2016; recepţie Staţie de Epurare Păuliș, reabilitare și extindere reţea de apă și ca­na­lizare Păuliș – iunie 2016; bază sportivă Sâmbăteni – iunie 2016; finalizare Plan Urbanistic General (PUG) și aprobarea lui în Consiliul Local – final de an; în primele luni din 2016 vom căuta în baza proiectelor aflate la instituţiile ce ne aparţin (şcoli, grădiniţe, camine culturale, baze sportive etc) să obţi­nem pentru fiecare autorizaţie ISU“.
Șepreuș. Anul acesta a venit cu o agendă încărcată și la Șepreuș. „Imediat ce vremea o va permite vom continua cu ce am început anul trecut, lucrări cu o perioadă mai mare de derulare precum: lucrări de modernizarea străzilor prin asfaltare; asfaltare drum de acces la Cimitir; reabilitare Școală Gimnazială și grădi­niță; reabilitare vestiare la terenul de fotbal; amenajare canalizare apă pluvială; pie­truirea unor drumuri agricole; amenajat trotuare; construirea unei Capele mortuare; amenjarea curții interioare a sediului Primăriei; reabilita­rea iluminatului public; lucrări de forare a încă două fântâni arteziene și altele, obiective ce trebuie realizate în ritm susținut“ – a precizat viceprimarul comunei Șepreuș, Ioan Pintean.
Vinga. Încă din primul său mandat Ioan Negrei, primarul comunei Vinga, a limpezit apele în administrație reușind și unele proiecte deosebite. Pentru 2016 are trei priorităţi: „ne-am propus reabilitarea și moder­nizarea clădirii Primăriei,  o lucrare grea, deoarece suntem o comună și va trebui să asigurăm și activitatea zilnică; inițierea reabilitării altor 3 clădiri: două ale Liceului Tehnologic Vinga, una a Școlii Gimnaziale Mailat – pentru care așteptăm semnarea contractelor de finanțare, lucrare importantă, noi având  900 de elevi; materializarea unui proiect la care lucrăm: asfaltarea a 8,5 km de drumuri din comună“.
(F.B.)

Recomandările redacției