Din bugetul administrației jude­țene, peste 26,1 milioane de lei sunt rezervați activității proprii.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului județean arată și cât și pentru ce se vor cheltui banii pentru activitatea proprie a instituției.
Astfel, potrivit proiectului de buget, 26.133.000 de lei sunt destinați activității CJA. Din aceștia, cu peste 16,5 milioane de lei se vor acoperi cheltuielile curente: de personal, bunuri și servicii ori proiecte care necesită cofinanțare. Cheltuielile cu personalul vor „ușura“ bugetul administrației județului de 8.725.000 de lei, iar cheltuielile cu bunurile și serviciile se vor ridica la 4,5 milioane de lei.
Înceea ce privește proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, suma rezervată de CJA este de aproape 2,2 milioane de lei. Fondul de rezervă bugetară este de 3,65 de milioane de lei. De menționat că, în proiectul de bu­get, cheltuielile estimate de CJA sunt de peste 155,5 milioane de lei. Proiectul de buget se află la transparență decizională, pe pagina oficială a CJA.

Recomandările redacției