Administrațiile locale pot solicita sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor

0
528

Potrivit rectificării bugetare aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 au fost majorate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor. Astfel  suma de 1.104.100.000 lei se alocă pentru  achitarea plăților restante înregistrate în contabilitatea unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale. Măsura se aplică și în cazul în care furnizorii de bunuri, servicii și lucrări au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat și care, la data acordării sumelor înregistrează obligații fiscale restante. „Pentru a beneficia de aceste sume, unitățile  administrativ-teritoriale pot  depune până la data de 30 septembrie 2020, la  direcțiile generale regionale ale finanțelor publice un dosar care să cuprindă: cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale; certificatele de atestare fiscală emise de organul fiscal, atât pentru unitatea/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale cât și pentru furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, respectiv furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat și furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; acordul încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale cu fiecare furnizor prin care acesta confirmă faptul că e de acord cu stingerea obligațiilor fiscale potrivit ordonanței“, afirmă Călin Arusti, purtător de cuvânt la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad. Formularele necesare sunt prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2644/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 25 alin. (3)-(17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare . Nu în ultimul rând, foarte important de subliniat este faptul că sumele destinate achitării obligațiilor fiscale restante, care fac obiectul cererii privind solicitarea de sume nu pot fi mai mari decât obligațiile de plată și obligațiile fiscale restante.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.