ULAL Arad informează administratorii de bloc  că au timp până în data de 1 ianuarie 2022, să-şi obţină certificatul de calificare profesională necesar pentru a-şi păstra funcţiile. De la această data, persoanele care nu  au urmat acest curs de calificare nu vor mai putea profesa. Administratorii angajaţi cu contract de muncă sau societățile de administrare a condominiilor asociaţiilor de proprietari, trebuie să deţină un certificat de calificare şi un atestat conform Legii nr. 196/2018, a asociațiilor de proprietari și a standardului ocupațional. Conform acestui standard, administratorii de imobile au primit titulatura de „administratori de condominii“. Aceia care nu au urmat procedura până la această dată, riscă să nu mai primească atestatul întrucât pentru obţinerea acestuia se parcurg anumiţi paşi. „Persoanele calificate trebuie să depună un dosar conținând documentele prevăzute în cerere. Aceasta trebuie depusă  la primăria de pe raza localitatății de domiciliu. Serviciul de specialitate, din cadrul primăriilor trebuie să elibereze atestatul persoanelor care dovedesc că au urmat cursuri de specialitate. Conform legii, administratorii nu vor mai fi atestați de comisiile primăriei. Fiecare localitate are un regulament propriu aprobat de Consiliul local, privind procedura de eliberare a arestatului. Documentul eliberat va fi aprobat print-o hotărăre de CLM. În municipiul Arad, comisia printr-o dispoziție a primarului, eliberează  acest atestat  trimestrial“, precizează Dorina Lupșe, președinte ULAL Arad.

Recomandările redacției