Respectând noua Lege nr. 196/2018 și noul Standard Ocupațional pentru ocupația de Administrator de Condominii din 27 mai 2019, sâmbătă, 7 septembrie 2019, a avut loc primul examen inițial de evaluare a compentențelor pentru administratorii de condominii din Arad. Examenul a fost organizat de către ULAL Arad – Casa Plus la Casa Corpului Didactic de pe str. Mucius Scaevola, nr. 9, începând cu orele 09:30. Cursanții au fost împărțiți în trei serii a câte 28 de persoane și au susținut o probă scrisă și o probă orală. Acest examen inițial este obligatoriu pentru administratorii care dețin atestat pe baza legislației anterioare Legii nr. 196/2018, dar și pentru persoanele care doresc să dobândească această ocupație în viitor.

Scopul examenului este de a evalua competențele cursanților și de a-i departaja în vederea efectuării ulterioare a planului de pregătire. Planul de pregătire complet de 720 ore (240 ore de teorie și 480 ore de practică) va fi urmat de cei care nu promovează evaluarea inițială, iar planul de pregătire redus de 360 ore (120 ore de teorie și 240 ore de practică) va fi urmat de toți cei care promovează acest examen.

Încă de la primele anunțuri publice, legate de modificările legislative și până în prezent, au existat numeroase etape obligatorii în organizarea, certificarea și derularea cursului de administrator de condominii.

În conformitate cu prevederile Standardului Ocupațional pentru ocupația de Administrator de Condominii, ULAL Arad a parcurs toate aceste etape, contribuind constant la îmbunătățirea planului de pregătire emis de către Ministerul Dezvoltării. ULAL Arad este singura organizație profesională cu experiență demonstrată și abilitate de a susține planul de pregătire pentru administratori atât pe parte teoretică cât și practică. Reamintim că numărul orelor de practică este minim 240 ore.

În cadrul Uniunii, toți membrii au acces la informații de actualitate, modificări legislative și experți în domeniul locativ. În continuare, ULAL Arad – Casa Plus vor organiza cursul de administrator de condominii, respectând prevederile legislative în vigoare. În prezent, se formează seriile viitoare de cursanți. Informații suplimentare și înscrieri la cursul de administrator de condominii găsiți la la sediul ULAL Arad, pe str. George Coșbuc la nr. 33 sau la nr. tel. 0257/285053”, spune Dorina Lupșe, președinte ULAL Arad.

Recomandările redacției