Programe de studii de LICENŢĂ, sesiunea de toamnă, anul universitar 2016-2017
SPECIALIZĂRI NOI: Limba şi literatura chineză – Limba şi literatura engleză
Resurse umane

NR. CRT. FACULTATEA DOMENIUL DE LICENȚĂ PROGRAM DE STUDIU NUMĂR LOCURI LIBERE
1. ȘIINȚE JURIDICE DREPT Drept IF 35
2. ȘTIINȚE ECONOMICE, INFORMATICĂ ȘI INGINERIE  

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Administrarea Afacerilor IF 41
Administrarea Afacerilor (lb. engleză) IF 50
Economia comerțului, turismului și serviciilor IF (la Sebiș) 44
CONTABILITATE Contabilitate și Informatică de gestiune 44
Contabilitate și Informatică de gestiune IF

(la Baia Mare)

34
Contabilitate și Informatică de gestiune IF

(la Satu Mare)

85
MARKETING Marketing IF 46
Marketing IF (la Baia Mare) 18
Marketing IF (la Marghita) 37
Marketing IF (la Zalău) 11
MANAGEMENT Managementul dezvoltării rurale durabile

(la Baia Mare)

46
GEOGRAFIE Geografia turismului (la Baia Mare) 51
 

INFORMATICĂ

Informatică IF 69
Informatică IFR 46
Informatică (în lb. Engleză) IF 30
SILVICULTURĂ Silvicultură IF 54
ȘTIINȚA MEDIULUI Ecologie și protecția mediului (la Zalău) IF 30
INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ Inginerie și management în alimentație publică și agroturism (la Satu Mare) IF 46
 

3.

 

 

 

ȘTIINȚE SOCIO-UMANE ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

 

 

ISTORIE Istorie IF 37
RESURSE UMANE Resurse umane IF 30
LIMBI MODERNE APLICATE Limba şi literatura chineză – Limba şi literatura engleză IF 30
Limbi moderne aplicate (câte 2 limbi străine dintre: engleză, franceză și germană) IF 44
RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE Relații internaționale și studii europene IF 45
Relații internaționale și studii europene

(la Satu Mare) IF

28
ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII Comunicare și relații publice IF 43
ASISTENȚĂ SOCIALĂ Asistență socială IF 48
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Educație fizică și sportivă IF 47
 

PSIHOLOGIE

Psihologie IF 39
Psihologie ID 9
ȘTIINȚE ALE

EDUCAȚIEI

Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF 38
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Satu Mare) IF 28
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Baia Mare) IF 27
4. MEDICINĂ SĂNĂTATE Balneofiziokinetoterapie și recuperare IF 29 locuri UE

10 locuri NON-UE

BIOLOGIE                                  Biologie IF 57
5. FARMACIE SĂNĂTATE Farmacie IF 47
Nutriție și dietetică IF 38
6. MEDICINĂ DENTARĂ SĂNĂTATE Medicină dentară IF 11 locuri UE

3 (locuri NON-UE)

Tehnică dentară IF 4

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă numeroase facilităţi, prin BURSE PRIVATE – acordate de angajatori şi BURSE „VASILE GOLDIŞ” – şcolarizare gratuită, studenţilor care se înscriu în anul I universitar 2016-2017 la una, sau mai multe specializări din cadrul facultăţilor.
Pentru specializările din cadrul Facultăţii de Medicină, Facultăţii de Medicină Dentară şi Facul­tăţii de Farmacie, admiterea din sesiunea septembrie se organizează conform următorului calendar:
u până la data de – 18 septembrie –
înscrierea candidaților
u 21 septembrie – afişarea rezultatelor şi
formularea contestațiilor
u 22-23 septembrie – afișarea rezultatelor
finale
Pentru specializările din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie fizică şi sport, Fa­cultăţii de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie şi a Facultăţii de Ştiinţe Juridice, admiterea din sesiunea septembrie 2016 se organizează conform următorului calendar:
u până la data de – 27 septembrie – înscrierea candidaților
u 28 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor
u 29 septembrie – afișarea rezultatelor finale
Admiterea pentru ciclul de studii universitare de doctorat se organizează în sesiunea septembrie 2016, conform următorului calendar:
u 1 septembrie – 22 septembrie – înscrierea candidaţilor
u 23– evaluarea dosarelor depuse de candidaţi
u 26 septembrie – proba de competență lingvistică
u 27 septembrie – examen de specialitate
u 28 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor
u 29 septembrie – afișarea rezultatelor finale
Admiterea la studiile universitare de licenţă la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie şi Facultatea de Ştiinţe Socio – Umane şi Educație fizică și sport se face pe baza mediei ponderate între media examenului de bacalaureat (80%) şi nota de la proba Limba şi literatura română (proba scrisă) din cadrul examenului de bacalaureat (20%) în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2016 – 2017. Pentru programul de studiu Educaţie fizică şi sport, candidaţii vor susţine şi probe de aptitudini, notate cu admis/respins. Pentru programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi pre­-şcolar se va da şi o probă de aptitudini eliminatorie (dicţie, muzică, abilităţi artistico-plastice, comunicare şi interrelaţionare), notate cu admis/respins.
Acte necesare la înscriere: Diploma de
bacalaureat în original, sau adeverinţă în original; Certificat de naştere (copie legalizată); Certificat de căsătorie (copie legalizată); Adeverinţă
medi­cală; Trei fotografii format ¾; Dosar plic.

Înscrieri: Rectorat, (B-dul Revoluţiei nr. 94-96),
telefon 0257/280373, de luni până vineri: 8,00-17,00;
Informaţii: email: admitere@uvvg.ro; site: www.uvvg.ro

Recomandările redacției