admitereÎncepând din acest an şcolar, în media finală pentru admiterea în învăţământul liceal, ponderea me-diei celor patru ani de gimnaziu va fi redusă la 25 la sută, de la 50 la sută cât a fost până în prezent.
Media obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a va avea astfel o pondere mai mare în calculul mediei finale, respectiv 75 la sută, faţă de 50 la sută cât era până acum.
Decizia vine în urma analizei datelor înregistrate la finalul clasei a VIII-a.  În urma analizei Ministerului Educaţiei au rezultat diferenţe no­tabile între mediile, mai mari, ob­ţinute de elevi în şcoală, pe par­- cursul gimnaziului şi mediile mai mici obţinute de aceştia la Evaluarea Naţională.
Aradul se regăseşte printre judeţele identificate de Ministerul Educaţiei, în care au existat diferenţe în unităţile de învăţământ între rezultatele de la evaluarea elevilor în timpul gimnaziului şi media de la Evaluarea Naţională de 2 până la 2,5 puncte.
În alte şase judeţe, respectiv Vâlcea, Mureş, Timiş, Hunedoara, Caraş-Severin şi Olt, diferenţele sunt şi mai mari, depăşind 2,5 puncte. O situaţie considerată acceptabilă, respectiv un raport de 1,5 până la 2 puncte între mediile pe ciclul gimnazial şi cele la Evaluarea Naţională, se înre­gistrează în judeţele Gorj, Suceava, Vrancea, Ilfov, Prahova, Cluj, Buzău, Galaţi şi Neamţ, reprezentând 21,42 la sută din unităţile de învăţământ la nivel naţional.
De asemenea, abandonul şcolar este un fenomen întâlnit mai ales la trecerea de la învăţământul gimnazial la cel liceal şi este direct proporţional cu eşecul şcolar înregistrat în urma Evaluării Naţionale.
Toate unităţile de învăţământ unde diferenţele de notare sunt mari sau unde numărul de elevi cu medii de promovare a fost scăzut vor fi monitorizate constant. Astfel, Ins­pectoratul Şcolar va realiza analize punctuale, iar conducerile şcolilor vizate vor fi evaluate în funcţie de măsurile pe care le vor adopta pentru îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare.

Recomandările redacției