tocaInstituţia Prefectului – judeţul Arad a sesizat Agenţia Naţională de Integritate cu privire la verificarea unui posibil conflict de interese în care s-ar putea afla primarul comunei Hălmagiu, Adrian Ţoca, actualmente având mandatul încetat conform dispoziţiilor art. 69 alin. (2) lit. b) din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale.
Reprezentanţii Prefecturii spun că sesizarea a fost făcută ca urmare a faptului că în calitatea sa de primar al comunei Hălmagiu, Adrian Ţoca a semnat la data de 21.09.2012 Ordonanţarea de plată cu numărul 442 a compartimentului de contabilitate din cadrul Primăriei către societatea comercială BEBY IMPEX SRL Hălmagiu ai cărei asociaţi sunt Ţoca Aurel şi Ţoca Monica,  părinţii lui Ţoca Adrian.
„În această situaţie sunt incidente prevederile art. 76 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia: «(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută». De ase­menea, în sesizare s-a făcut referire şi la prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010  privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice potrivit căruia: «fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o de­cizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere dis­ciplinară şi se sancţionează po­- trivit reglementării aplicabile de­mnităţii, funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni»”, se arată în  comunicatul de presă al Prefecturii.
În ceea ce-l priveşte pe Adrian Ţoca, acesta spune că este vânat de către subprefectul Radu Stoian, care îi caută nod în papură doar pentru a-l vedea eliminat de la conducerea administraţiei din Hălmagiu. „Înainte de toate trebuie să precizez că sunt vânat de către subprefectul Radu Stoian. Acesta vrea, cu orice preţ, să nu mă mai vadă la conducerea Primăriei Hălmagiu. În ceea ce priveşte acuzele care îmi sunt aduse doresc să precizez că este vorba despre o sumă infimă, mai precis 89 de lei. Practic am semnat două bonuri fiscale în sumă totală de 89 de lei, bonuri care mi-au fost băgate intenţionat sub nas de către Sârban Călin, cel care se ocupa de această problemă. Acesta a rămas fără combustibil pentru a face lucrări de întreţinere la păşune şi a mers şi a cumpărat de la firma părinţilor mei. Practic această persoană a făcut totul intenţionat şi a profitat de lipsa mea de atenţie. Vă daţi seama că erau două bonuri fiscale cu o sumă derizorie şi nu am fost atent la numele societăţii către care se urma să se facă plata. Primăria Hălmagiu are contract cu un peco din localitatea Baia de Criş pentru carburanţi, şi nu există un contract comercial între adminsitraţai din Hălmagiu şi firma deţinută de către părinţii mei. Paguba pe care am produs-o este infimă”, explică Adrian Ţoca situaţia.

Recomandările redacției