adunari cetatenestiDuminica trecută a avut loc Adunarea cetăţească de la Sâmbăteni, convocată de către edilii comunei Păuliş. Pe ordinea de zi au figurat patru puncte, toate fiind cât se poate de importante pentru gospodărirea comunei. La primul punct, primarul Petru Nicoară şi ceilalţi oficiali de la Primăria din Păuliş le-au prezentat cetăţeniulor din Sâmbăteni noul sistem de colectare selectivă a gunoaielor, în conformitate cu normele europene. Astfel, în faţa cetă­ţenilor din Sâmbăteni au fost aduse, ca model, noile recipiente de colectare selectivă a gunoaielor. În containerele de culoare galbenă se vor colecta gu­noaiele din plastic, în cele de culoare albastră se vor colecta gunoaiele din hârtie şi carton, iar în containerele de culoare verde se vor colecta gunoaiele din sticlă. Al doilea subiect care a fost abordat la întâlnirea cetăţenească de la Sâmbăteni a fost popularizarea Ordinului ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 415/ septembrie 2009, referitor la documentele cadastrale în vederea înscrierii terenurilor în Cartea Funciară. La punctul al treilea s-a discutat despre gospodărirea efectivă a localităţii, iar ultimul punct de pe ordinea de zi a făcut referire la investiţiile care se vor derula la Sâmbăteni în acest an. Asupra acestui punct vom reveni în numelerele ulterioare ale cotidianului nostru, cu atât mai mult, cu cât, aici, la Sâmbăteni, se va da în folo­sinţă şi un cartier rezidenţial pentru tinerii din localitate. Astăzi publicăm doar un material din informarea făcută de către primarul Petru Nicoară în faţa cetăţenilor din Sâmbăteni, referitor la principalele investiţii din acest an. În încheiere, precizăm că următoarea Adu­nare cetăţenească se va desfăşura în localitatea Păuliş, duminica viitoare, 21 aprilie 2013, începând cu ora 16,00, la Căminul Cultural.

Recomandările redacției