AFIR a deschis o nouă sesiune de primire a cererilor de finanțare

0
311

AFIR ghiduriDupă cum se precizează într-un comunicat al Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), aceasta anunță „deschiderea unei noi sesiuni anuale continue de primire a proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene nerambursabile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, în perioada 8 iulie-30 octombrie 2015 pentru patru submăsuri. Astfel, începând cu data de 8 iulie 2015 sunt disponibile sesiunile pentru 4 submăsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, respectiv: Submăsura 4.1a (Investiţii în exploataţiile pomicole), Submăsura 4.2 (Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole), Submăsura 4.2a (Investiții în procesarea/marketin- gul produselor din sectorul pomicol) și Submăsura 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fer­me- ­­lor mici)“.
În continuare comunicatul prezintă datele acestor noi posibilități de accesare a fondurilor nerambursabile, după cum urmează.
* Pentru Submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, alocarea financiară pentru sesiunea continuă din 2015 este de 70.586.064 Euro, din care 5.000.000 Euro pentru obținerea de material de înmulțire şi plantare fructifer. Pragul de calitate pornește de la 70 puncte, descrescând lunar cu 15 puncte. Astfel, în perioada 1 octombrie-30 octombrie, ultima lună a sesiunii, pragul de calitate lunar va fi de 25 de puncte. Printre investiţiile eligibile se numără reconversia plantațiilor existente, înființarea de plantații pomicole şi pepiniere, înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare.
* Pentru Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”, alocarea financiară este de 93.489.143 Euro. Pragul de calitate lunar porneşte de la 70 puncte în perioada 8-31 iulie, descrescând până la 20 de puncte în ultima lună a sesiunii. Prin această submăsură se pot solicita fonduri pentru finanţarea şi construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor, unităților de procesare sau achiziţionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate.
* Submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/marke­tingul produselor din sec-     torul pomicol” are o alocare financiară pentru anul 2015 de 8.629.953 Euro. Pragul de calitate lunar porneşte de la 70 de puncte în prima lună, şi descreşte lunar până la 15 puncte în perioada 1-30 octombrie 2015. Beneficiarii Submăsurii pot solicita fonduri pentru investiții în tehnologii de eliminare a deșeurilor în unitatea proprie sau pentru decontarea cheltuielilor cu activități de marketing sau generate de investițiile în active necorporale.
* Submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” îi este alocată suma de 72.848.330 Euro. Pragul de calitate lunar pleacă de la 70 de puncte în luna iulie şi ajunge la 15 puncte în ultima lună a sesiunii anuale continue, octombrie 2015. Sprijinul se acordă pentru ferma mică în vederea asigurării îmbunătățirii activităţii economice şi de mediu a acesteia, conform activităţilor propuse prin Planul de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a PA aprobat, pot fi eligibile.
Depunerea cererilor de finan­țare pentru Submăsura 4.1a, 4.2, 4.2a se va face on-line, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului și de pe www.afir.info.
Termenul limită de depunere pentru aceste sesiuni de cereri de proiecte este 30 octombrie 2015, ora 16:00. Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul sesiu­- nilor se va face după aprobarea Rapoartelor de Selecţie de către Directorul General al Autorităţii de Management pentru PNDR. AFIR va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile AFIR.   (F.B.)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.