Pentru săptămâna 14.01.2019-20.01.2019, agenda de lucru a Inspectoratului Şcolar al judeţului Arad cuprinde următoarele subiecte:

1. managementul educaţional la nivel de unitate şcolară

2. reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020

3. mobilitatea personalului didactic

4. admiterea 2019-2020.

5. pregătirea unităţilor şcolare pentru găzduirea etapelor judeţene ale olimpiadelor şcolare

Vor avea loc discuţii de lucru cu directorii unităţilor de învăţământ din judeţul Arad referitoare la priorităţile managementului educaţional la nivel de unitate şcolară în acest început de an: constituirea ofertei curriculare, încheierea situației școlare pentru semestrul I, comunicarea eficientă şi promptă cu IŞJ. „De asemenea, conducerea fiecărei unităţi de învăţământ va trebui să acorde atenţie sporită funcţionării normale a şcolii în condiţii de iarnă.

Discuţiile privitoare la reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 vor fi totuşi prioritare, ţinând cont de faptul că raportarea propunerilor acestora către MEN este iminentă. De asemenea, se vor face precizări la OMEN nr. 5402/01.11.2018, privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2019-2020“, ne-a declarat Laura Nădăban, purtătoarea de cuvânt a ISJ Arad.

Ca o noutate în ceea ce priveşte calendarul mobilităţii personalului didactic, Metodologia – cadru privind Mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020 prevede ca, până pe 31 ianuarie 2019, școlile trebuie să finalizeze listele cu cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menținerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza Deciziei Curții Constituționale nr. 387/2018, precum și listele cu personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2019, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele școlare și comunicarea acestora la inspectoratul școlar.

Se va discuta despre pregătirile şi logistica necesară pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020, conform OMEN Nr. 4829/2018 din 30 august 2018. În final se va lua în discuţie stadiul de pregătire a unităţilor şcolare ce vor gazdui etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare, în lunile ianuarie şi februarie.

Recomandările redacției