Un nou serviciu a fost înființat în cadrul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Arad. Este vorba de compartimentul Economie Socială, care va atesta întreprinderile de economie socială din județ.

Potrivit legii, economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări .

Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de lege, în activităţi cu caracter social şi activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.

Informații despre atestarea întreprinderilor sociale și actele necesare, conform Legii nr. 219/2015 se pot obține la sediul AJOFM Arad.

Recomandările redacției