Agricultorii arădeni pot cere subvenţii pentru produsele ecologice. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Arad anunţă că până pe 15 octombrie 2013 inclusiv se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, în sectorul agricultură ecologică.
Ajutorul specific se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră, înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se află în perioada de conversie – trecerea de la agricultura convenţională la agricultura ecologică.
Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autori­zate, întreprinderi individuale sau famili­ale, sau persoane juridice care îndepli­- nesc cumulativ mai multe condiţii. Printre aceste condiţii se numără în­regis­trarea în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dez­voltării Rurale, deţinerea unui contract încheiat cu un organism de inspec­ţie şi a unui document care să fie trecut statutul exploataţiei în conversie, su­prafaţa şi numărul de animale. În cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 hectare, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente. Agricultorii care solicită subvenţii trebuie să respecte normele de ecocondiţionalitate care cuprind bunele condiţii agricole şi de me­diu. „Ajutorul specific nu se acordă în cazul repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei de conversie. Beneficiarii ajutorului pot de­pune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură. Controlul la faţa locului se efectuează pentru minimum 5 la sută din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, începând cu data de 1 noiembrie 2013. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate impuse pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea, excluderea de la plată, respectiv penalităţi şi sancţiuni multianuale“, a susţinut Gheorghe Alda, directorul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Arad.

Recomandările redacției