Initiator petitie: S.C. INTECO HOLDING S.R.L. – Arad

Domeniu de activitate al initiatorului: Constructii

Petitie pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Sustinem emiterea unei Ordonanțe, care să completeze Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, in sensul da a se stabilii in sarcina autorității contractante obligatia legala de a menționa expres, în orice Acord Cadru și/sau Contract de Achiziție Publică ajustarea prețului și condițiile de aplicare a acesteia, raportat la urmatoarele argumente:

  In privinta Acordurilor Cadru și a Contractelor de Achiziție Publică, cu precădere, pe segmentul Construcții, au fost înregistrate fluctuații semnificative de preț în ceea ce privește materiile prime și materiale licitate, de la data transmiterii ofertei financiare, până la momentul achiziționării efective a acestora de către Prestatorul de servicii, în vederea punerii în operă;

Acordurile Cadru, precum și Contractele de Achiziție Publică, ca regulă, prevăd clauze ce interzic ajustarea prețului, deși aceasta este imperios necesară, în lumina celor expuse mai sus, în vederea asigurării eficienței economiei de piață;

– Principalele societati comerciale din domeniul constructiilor s-au confruntat cu situatia de a participa la licitatie, de a adjudeca lucrarea, insa de a incepe efectiv executarea lucrarii dupa doi ani de la participarea la licitatie insa, in conditiile existentei fluctuatiilor de preturi, societatile comerciale sunt puse in situatia de a nu putea finaliza lucrarea.

– Exemple concludente, care atesta fluctuatiile semnificative de pret a materiei prime: in cazul bitumului rutier 50/70, pretul unitar a inregistrat o crestere semnificativa, in octombrie 2016 pretul fiind de 1.050 lei/tona, pentru ca in martie 2017 pretul sa fie de 1.450 lei/tona, astfel in mai putin de 6 luni, pretul/unitate a crescut cu 38%.      Mergand mai departe cu analiza preturilor, aratam ca in cazul bitumului rutier, daca in octombrie 2016 pretul a fost de 1.050 lei/tona, in septembrie 2018 pretul a fost de 2.225 lei, prin urmare, in decursul a doi ani pretul s-a dublat, fiind inregistrata o crestere de 112%.  

Cazul mai sus aratat nu este unul particular, si in situatia carburantului pretul a inregistrat fluctuatii semnificative astfel, in septembrie 2016 pretul la motorina a fost de 3,993 lei/litru, ori in luna mai a anului 2018, pretul a fost de 4.571 lei/litru iar tendinta este in continuare de crestere a pretului/litru.

Actuala reglementare: Legea 98 din 2016 privind achizițiile publice, la art. 221, prevede, în mod limitativ și fără a lua în considerare dinamica economiei de piața, a cererii și ofertei, condițiile în care poate fi ajustat prețul stipulat în Acordul Cadru, ori, în  Contractul de Achiziție Publică.

Obiectivul petitiei:  Prin semnarea prezentei petitii sustineti completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice in vederea obligarii autoritatii contractante de a mentiona expres in Acord Cadru și/sau Contract de Achiziție Publică ajustarea prețului și condițiile de aplicare a acesteia.

Recomandările redacției