primarieBataȘi în acest an se acordă sprijin financiar pentru combustibil persoanelor cu venituri mici, care nu au alte surse de venit, conform normelor în vigoare, respectiv Legea 416 cu completările ulterioare. Astfel, actele necesare pentru depu­nerea dosarelor sunt după cum urmează.
Subvenţie încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni
– Cerere și declarație pe proprie răspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar);
– C.I./B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
– Certificate naştere pentru copiii sub 14 ani;
– Certificat de căsătorie/deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
– Act proprietate/contract în­chiriere/comodat;
– Carte de identitate autotu­rism/motocicleta;
– Adeverinţă de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/ şomaj/alocaţie/indemnizație;
– Adeverință de venit de la DGFP pentru veniturile din acti­vități independente;
– Adeverință instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți, cu excepția bur­selor de studiu, sociale și „bani de liceu“;
– Dosar cu şină.
Pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.
Mai jos sunt indicate cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei.

tabelBunurile ce duc la excluderea acordării ajutorului

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social/ajutorului pentru încălzirea locuinţei/ alocaţiei pentru susţinerea familiei sunt după cum urmează.
Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.
Bunuri mobile (*)
1. Autoturism/autoturisme şi/ sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
2. Mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
4. Şalupe, bărci cu motor, scu­tere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“;
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric; (*)Aflate în stare de funcţionare.
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.
Terenuri/animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoană singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
Notă. Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social/ajutorului pentru încălzirea locuinţei/alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Recomandările redacției