Un plan de acoperire a riscurilor din judeţul nostru şi rectificarea bugetului propriu sunt câteva dintre proiectele ce vor fi supuse aprobării aleşilor judeţeni, în şedinţa Consiliului Judeţean, de la finele acestei săptămâni. Unul dintre proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a CJA se referă la Planul de Analiză şi Evaluare a Riscurilor din judeţ, întoc­mit de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Structurile care pot face controale pentru verificarea riscurilor sunt: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad; Inspecţia de Stat în Construcţii; Inspectoratul Jude­ţean de Poliţie Arad; Inspectoratul Jude­ţean de Jandarmi Arad şi S.G. Ape Mureş.
Aleşii judeţului vor supune votului rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi conturile de execuţie ale bugetului general de venituri şi cheltuieli, pe trimestrul III al anului. Tot în şedinţa Con­siliului Judeţean de vineri, 29 noiembrie vor fi stabilite preţurile medii ale produ­se­lor agricole, ce vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură pentru anul viitor.
Consilierii judeţeni vor mai avea de votat pentru trecererea din domeniul public, în cel privat, a unui număr de 15 auto­buze, concesionate la Compania de Trans­port Public Arad, scoaterea din funcţiune şi casarea acestora. Nu în ultimul rând, consilierii judeţeni vor vota pentru decontarea cheltuielilor pentru cadrele didac­tice din învăţământul special din judeţ.

Recomandările redacției