O serie de proiecte cu greutate intră la vot în Consiliul Judeţean, la finele acestei săptămâni.

Unul dintre proiecte se referă la modificarea organigramei, a statului de funcţii şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad. De asemenea, un alt proiect vizează modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Tot la capitolul organizare internă, consilierii trebuie să aprobe stabilirea normativului de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanţi al parcului auto al Consiliului Judeţean Arad.

Un alt proiect de hotărâre ce va fi supus la vot se referă la scoaterea din uz şi casarea clădirii „Canton Moneasa”, aflată în domeniul privat al judeţului Arad.

Trecând la capitolul „agricultură“, aleşii judeţului vor trebui să stabilească preţurile medii la produsele agricole ce vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură pe anul 2016.

La vot intră şi modificarea valorii de inventar a bunurilor din patrimoniul public al judeţului Arad, date în administrare Unităţii de Asistenţă Medico Socială Săvârşin şi Serviciului de Ambulanţă Judeţean Arad.

Nu în ultimul rând, supusă aprobării va fi şi contractarea de servicii sociale pentru un număr de 10 persoane adulte cu handicap.

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean este programată pentru data de 27 noiembrie, la ora 13.00.

Recomandările redacției