sedintaCumpărarea clădirii Secţiei de Psihiatrie a Spitalului Judeţean, alegerea reprezentanţilor în adunările generale la care administraţia este acţionară şi rectificarea bugetului propriu sunt câte­va din subiectele proiectelor de hotă­râre ce vor fi supuse aprobării aleşilor judeţeni, în şedinţa de astăzi.
Consiliul Judeţean urmează să alea­gă astăzi o comisie care să negocieze preţul de cumpărare a clădirii şi terenului pe care se găseşte Spitalul de Psihiatrie din municipiu, de pe strada Octa­vian Goga. Secţia de Psihiatrie funcţionează într-un imobil retrocedat Fundaţiei Ca­ritatea, fondată de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România. După cumpărarea imobilului, Consiliul Jude­ţean ar putea face investiţii în clădirea aflată într-un stadiu avansat de degradare. Tot în şedinţa de astăzi, aleşii judeţeni ar trebui să aprobe evaluare făcută pentru terenul de sub complexul comercial Jackson. Consiliul Judeţean a apelat la serviciile unui evaluator pentru stabilirea sumelor datorate pentru concesionarea acestui teren, din iulie 2008 şi până la jumătatea acestui an. Potrivit documentaţiilor ce vor sta pe masa consilierilor, S.C. Jackson Bazar S.R.L. şi-a arătat intenţia de a achita datoriile pe ultimii cinci ani, în numele proprietarului halelor, S.C. Expo Market Jackson S.R.L, pentru folosirea terenului. Practic, CJA ar urma să recupereze datorii pe cinci ani, pentru folosirea terenului de sub Jackson, teren în­chiriat în urmă cu mulţi ani la un preţ prea mic, de fosta conducere a Spitalului Judeţean.
Alt proiect de interes ce urmează să fie supuse la vot se referă la înfiin­ţarea unei linii de gardă suplimentară în specialitatea Chirurgie Generală a Spitalului Judeţean. De asemenea, supus aprobării va fi şi un proiect privind eliberarea licenţelor de traseu unor ope­ratori de transport, pentru efectua­rea serviciului de transport public judeţean de persoane.
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi folosirea banilor din excedentul bugetar pe anul trecut, pentru finanţarea unor cheltuieli de anul acesta vor fi de asemenea dezbătute în şedinţa ordinară a CJA.
Trebuie spus că, tot în şedinţa de astăzi, consilierii ar fi trebuit să îşi dea acordul vizavi de tranformarea Terminalului Cargo al Aeroportului Interna­ţional Arad, în terminal de pasageri. Pentru această investiţie, aerogara va trebui să contracteze un credit de aproa­pe 2,5 milioane de euro, pe care CJA să îl garanteze. Proiectele ce vi­zează investiţii la aeroport au fost însă deocamdată amânate pentru o următoarea şedinţă.

Recomandările redacției