cursuriAdministraţia îşi va trimite aleşii judeţeni la cursuri de perfecţionare. Consilierii judeţeni vor trebui să se perfecţioneze profesional partici­pând la cursuri de specialitate. Şi nu o spune nimeni, ci legea, în baza căreia, aleşii judeţului beneficiază şi de plata cursurilor.
Potrivit prevederilor articolului 41 din Legea 393/2004, consilierii au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul administraţiei publice locale, formare şi perfecţionare profesională, organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului judeţean. Consiliul Judeţean se pregă­teşte să supună votului un proiect de hotărâre ce vizează participarea consilierilor la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională. Cursurile organizate de instituţii abilitate se vor putea desfăşura în diferite locuri în ţară. Mai exact, consilierii ar putea pleca chiar şi în zone turistice în ţară, pentru a participa la unele cursuri de perfecţionare.
Potrivit legislaţiei privind statutul consilierilor, aceştia au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pre­gătire în domeniul administraţiei pu­blice, în decursul primului an de mandat. Se exceptează de la această prevedere aleşii locali care au deţinut anterior un mandat de consilier local, primar sau au studii economice, juridice sau administrative.
Proiectul de hotărâre va fi supus aprobării în şedinţa ordinară de mâine a Consiliului Judeţean Arad.

Recomandările redacției