Alin Stelian Triponescu lucrează în cadrul APIA Arad de mai bine de 12 ani, iar experiența sa l-a propulsat în fruntea instituției, pe care o conduce din 2017. Despre problemele cu care se confruntă fermierii arădeni, situația plăților dar și nivelul de absorbție al fondurilor europene, vom afla chiar de la directorul APIA Arad în cadrul acestui interviu.

Aţi preluat conducerea APIA de doi ani de zile. Ce anume v-a recomandat în această funcţie şi care sunt disfuncţionalităţile majore cu care s-a confruntat instituţia la momentul preluării directoratului şi ce probleme au mai rămas de rezolvat?

Sunt angajat în cadrul APIA Arad din anul 2007, când am promovat concursul de recrutare pe funcţia de consilier asistent în cadrul structurii responsabile cu preluarea şi gestionarea cererilor unice de plată pe suprafaţă ale fermelor cu peste 50 ha. Începând cu data de 15.09.2017 am fost numit în funcţia publică teritorială de conducere de director executiv al Centrului Judeţean APIA Arad urmare susţinerii concursului organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. La momentul preluării directoratului nu am întâmpinat disfuncţionalităţi majore, iar cele care existau pot susţine că le cunoşteam, în mare parte.

În cadrul Centrului judeţean APIA Arad şi la centrele locale arondate şi desfăşoară activitatea un număr de 107 funcţionari publici. Organizarea funcţională a Centrului Judeţean este următoarea: a) La nivel judeţean instituţia cuprinde patru servicii (Serviciul Măsuri Specifice; Serviciul Autorizare Plăți – IT – LPIS (având în subordine Compartimentul IT – LPIS); Serviciul Control pe Teren şi Serviciul Economic, Recuperare Debite și Resurse umane; şi două compartimente (Compartimentul juridic şi Compartimentul Inspecţii/Supracontrol).

Serviciul Autorizare Plăți preia cererile unice de plată pentru suprafeţele de peste 50 ha. b) La nivel local instituţia este structurată în opt centre locale, respectiv: Arad, Pecica, Ineu, Sântana, Chișineu Cris, Gurahonţ, Lipova şi Săvârşin. La centrele locale preluându-se cererile unice de plată cu suprafeţe mai mici de 50 ha.

Ce procent deţine judeţul nostru în ceea ce priveşte absorbţia de fonduri europene?

În campania de preluare a cererilor unice de plată 2018 au fost depuse un număr de 21.348 cereri de plată pentru o suprafaţă totală de 350.785,41 ha. Aferent cererilor unice de plată depuse în campania 2018 au beneficiat de plăţi în avans un număr de 18.241 fermieri, ceea ce reprezintă cca. 85,50% din totalul cererilor depuse, şi de plată regulară un număr de 18.122 fermieri. Cuantumul sprijinului financiar acordat cu titlu de avans şi plată regulară, până în prezent, ridicându-se la suma de aprox. 65.000.000 euro, sumele provenind din bugetul Fondului European de Garantare Agricolă (F.E.G.A.), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.) şi din bugetul naţional. APIA Arad este pe locul șase la nivelul ţării. În zilele următoare instituţia noastră urmează să autorizeze la plata regulară şi celelalte cereri de plată depuse în campania 2018.

Ce plăți se fac în prezent și care este termenul de așteptare?

Obiectivul principal al instituţiei noastre este încadrarea în calendarul stabilit la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de domnul ministru Petre Daea, respectiv efectuarea plăţilor regulare până la data de 31.03.2019.

În prezent se preiau cereri pentru motorina utilizată în trimestrul IV 2018, termenul limită de depunere a acestora fiind 31.01.2019. Totodată, se preiau şi cereri de plată trimestrială pentru trimestrul IV-2018 pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor acordat în temeiul HG 1179/2014, termenul limită de depunere fiind 31.01.2019.

Este deschisă şi sesiunea a III-a pentru depunerea solicitărilor de sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite cu termen limită de depunere 28.06.2019.

Începând cu data de 1.03.2019 instituţia noastră va demara campania de preluare a cererilor unice de plată 2019, ocazie cu care rugăm fermierii, astfel cum o facem anual, să respecte întocmai programările din invitaţiile primite de la instituţia noastră, în vederea derulării în mod optim a procesului de depunere a cererii unice de plată pe suprafaţă, şi pentru a preveni aglomerările pe ultimele zile ale campaniei. Tot cu data de 1.03.2019 instituţia noastră va demara activitatea de avizare a carnetelor de rentier agricol.

Pe ce domenii de activitate sunt cele mai mari finanţări?

Acestea sunt pe segmentul cererii unice de plată, respectiv Schema de plată unică pe suprafaţa acordată pentru unitatea de suprafaţa utilizată, după cum spuneam, aferent campaniei 2018 acordându-se până la data prezenţei sprijin financiar în cuantum de 65.000.000 euro.

În sector zootehnic, aferent campaniei 2018 acordându-se sprijinul cuplat SCZ pentru specia ovine, caprine, taurine, vacă lapte şi tineret.

Ce culturi predomină în judeţul Arad?

Culturile care predomină în judeţul Arad sunt următoarele: Grâu cca.89 000 ha; Porumb cca. 65 000 ha; Rapiță cca. 35 000 ha; Floarea soarelui cca. 25 000 ha.

Un neajuns pe care l-am semnala ar fi lipsa unui sediu al Centrului judeţean APIA Arad, instituţia noastră funcţionând în baza unui contract de comodat încă din din anul 2007 într-o clădire aparţinând A.N.A.F. Să speram că pe viitor, cu sprijinul acordat de A.P.I.A. Central şi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, să obţinem finanţare în vederea construirii unui sediu de care are atâta nevoie instituţia noastră.

Având în vedere că suntem la început de an doresc să mulţumesc tuturor colegilor APIA şi colaboratorilor noştri pentru efortul depus în vederea realizării obiectivelor A.P.I.A., şi să le urez tuturor un An nou fericit cu multă sănătate şi împliniri!

Vă mulțumim!

Recomandările redacției