docSenatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” îi acordă astăzi, 29.04.2014, orele 09,00, în Sala Ferdinand din cadrul Primăriei Arad, înaltul titlu academic de Doctor Honoris Causa, d-lui ambasador al Braziliei la Bucureşti, ES, Raymundo Santos Rocha Magno, remarcabilă personalitate politică şi om de cultură, implicat în acţiuni care au vizat dezvoltarea durabilă în condiţiile protejării resurselor şi mediului, ale securităţii aviaţiei civile şi respectului pentru proprietatea intelectuală.
Excelenţa Sa Raymundo Santos Rocha Magno a reprezentat Brazilia în numeroase state şi pe lângă numeroase şi importante organizaţii internaţionale, dove­dindu-se un prieten adevărat şi statornic al României, dezvoltând relaţiile bilaterale dintre cele două ţări, în multiple domenii, inclusiv cele legate de învăţământul superior şi cultură.
În calitate de Ambasador al Braziliei în România, Excelenţa Sa a contribuit şi la consolidarea relaţiilor de prietenie cu amba­sadele altor state, printre care şi Amba­sada Statului Israel în Bucureşti.
În anul 1975 a fost admis în Serviciul Diplomatic Brazi­lian după ce a terminat cu succes Cursul de pregătire pentru Serviciul Diplomatic de la Institutul Rio Branco, din cadrul Ministerului Relaţiilor Externe al Braziliei.
Biroul de presă al UVVG
Daniel Albu 

 

Recomandările redacției