Eveniment de marcă la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, astăzi 12 aprilie, când a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa, Excelenței Sale, Amba­sadorul Extraordinar și Plenipo­tențial al Republicii Populare Chineze în România, domnul Xu Feihong. Personalitate complexă a lumii diplomatice, domnul Xu Feihong este din anul 2015, ambasadorul Chinei în România. În calitate de ambasador, Excelența Sa a contribuit la dezvoltare relațiilor bilaterale între cele două state, a militat pentru deschi­derea unor noi acorduri de cola­bo­rare în domeniul economic, pentru cooperare în plan academic și educațional.
„Astăzi pentru comunita­tea academică a Universității Aurel Vlaicu din Arad este o zi foarte importantă: primim în rândul comunității noastre o mare personalitate a lumii diplomatice, Excelență Sa, Ambasadorul Republicii Populare Chineze, domnul Xu Feihong. Un diplomat de excepție pe care cred că îl putem numi, fără să greșesc, un prieten al universității noastre. Aș vrea să îi mulțumesc domnului ambasador pentru onoarea de a fi acceptat invitația noastră de a face parte din familia UAV și sunt convinsă că vom reuși în viitor să consolidăm și să dezvoltăm relația universității cu lumea chineză” a punctat rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile.
La rândul său, Excelența Sa a mulțumit conducerii universității pentru invitația și onoarea de a primi acest înalt titlul academic, pentru buna colaborare pe parcursul mandatului său cu mediul academic al UAV. „Acum, din acest moment, în care am devenit parte din comunitatea Universității «Aurel Vlaicu» din Arad voi încerca și mai mult să contribui la dezvoltarea relațiilor în plan academic dintre universitatea dumneavoastră și universități din China, vom încerca, împreună, să găsim noi căi de colaborare, să deschidem noi parteneriate în plan științific, cultural și didactic”, a punctat Excelența Sa, Xu Feihong. Acesta a vorbit și des­pre orașul Arad și universitatea UAV, pe care le vizitează pentru a doua oară, declarând: „Aradul este un oraș foarte frumos, iar UAV este o universitate foarte renumită, unde au învățat foar­te multe personalități cunoscute. Este o mare bucurie pen- ­tru mine să vizitez Aradul și Universitatea Aurel Vlaicu”. Acesta a adăugat că prin cu­noaș­terea limbii chineze și române de cele două țări se realizează un mijloc de cunoaștere reciprocă ce va ajuta la dezvoltarea relațiilor diplomatice dintre România și China, care durează de 70 de ani.
Ceremonia de acordare a înaltului titlu academic s-a bucurat de prezența deputatului arădean Dorel Căprar, a subprefectului Vasile Damian, a vicepreședintelui CJA, Claudia Boghicevici, a viceprimarului Călin Bibarț precum și a prorectorului UVVG, conf. univ.dr. Andrei Anghelina.
(I.P.)

Recomandările redacției