Județul este pe cale să primească bani europeni pentru dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean. Un proiect prin care este accesată finanțare cu această destinație este în fază de precontractare – spun reprezentanții Consiliului Județean.
Înainte de Crăciun, aleșii județului se vor reuni într-o ședință, pentru a-și da votul pe marginea mai multor proiecte, între care intră și cel referitor la modernizarea Ambulatoriului integrat de specialitate, al Spitalului Clinic Județean.

Mai precis, este vorba de un proiect numit „Creşterea accesibilităţii serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente performante a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad”, pe care consilierii CJA trebuie să îl aprobe. De asemenea, aceștia trebuie să își dea acordul și vizavi de cheltuielile pe care acesta le implică, în afara finanțării nerambursabile.

Administrația a solicitat finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi”. Proiectul urmărește creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate.

Prin proiect ar urma să fie achiziționate echipamente performante, pentru ca Ambulatoriul să asigure servicii optime de sănătate.
Valoarea totală a proiectului este de circa 10.47 milioane de lei, reprezentând cheltuieli eligibile. Contribuţia unității administrativ teritoriale – Aradul este de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv 209.517 de lei.
Proiectul se află în etapa de precontractare și este nevoie de avizul aleșilor județului.

Recomandările redacției