​Deputatul liberal Glad Varga a avertizat public încă din luna septembrie a anului trecut asupra haosului administrativ și economic ce urma a fi declanșat odată cu transferul cotelor de contribuții de la angajator la angajat.
Una dintre multele probleme apărute în urma intrării în vigoare a transferului contribuțiilor în sarcina angajatului a fost în cazul angajaților DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului). Iată și un exemplu concert în acest sens: o persoană care ocupă în prezent funcția de șef centru în cadrul unui DGASPC avea ca salariu brut, raportat la luna decembrie, suma de 5.700 lei. Acest lucru se traducea  în faptul că persoana respectivă primea suma de 3.997 lei net. „Începând de la 1 ianua­rie 2018 salariul brut i-a crescut cu 25%, dar a fost plafonat la valoarea de 5.966 lei (atât cât este prevăzut pentru anul 2022), prin aplicabilitatea pre­vederilor din legea nr. 153/ 2017. Acum, această persoană are un salariu net de 3.489 lei. Deci are o scădere de 500 lei! Și, deși ocupă o funcție de conducere are un salariu mai mic decât cei din subordine și, mai mult, îi scade salariul! Având în vedere multele sesizări pri­mite de la cetățeni aflați în situații asemănătoare și pentru o salarizare corespunzatoare atribuțiilor și responsa­- bilităților, am depus o serie de amandamente la proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2017 pentru modi­- ficarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind sa­larizarea personalului plătit din fonduri publice. Amendamentul ce soluţonează pro­blema angajaților din cadrul DGASPC a fost asumat de membrii Comisiei pentru mun­că si protecție socială și ulterior votat de plenul Parlamen­- tului, urmând astfel ca aceștia să beneficieze de salariile avute în luna decembrie 2017.
Sunt în continuare deschis oricăror discuții cu cetățenii privind eventualele sesizări pe care le pot face cu privire la probleme apărute în urma transferului cotelor de contri­buții de la angajator la angajat, urmând a milita pentru soluționarea oricăror efecte negative“, a punctat deputatul Glad Varga.
(G.A.)

Recomandările redacției