Polițiștii locali au acționat în mai multe zone din municipiu (Centru, cartierele Grădiște, Micălaca, Bujac, Aradul Nou, Gai, Pârneava, Poltura, Șega, Vlaicu, Alfa, Cartierul Verde, Sânnicolaul Mic), urmând ca în perioada următoare să identifice și să inițieze aplicarea măsurilor legale pentru toate construcțiile ridicate fără  autorizație și în alte zone. 

Astfel s-au întocmit 80  de procese verbale în cuantum de 159.500 lei, pentru nerespectarea prevederilor legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  și 21 de procese verbale în sumă de 26.000 lei întocmite privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate,  au fost întocmite în ultimele două luni, ca urmare a controalelor inițiate de Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad, precum și a sesizărilor transmise de cetățeni.

Totodată au fost aplicate  63 de amenzi  pentru executarea unor construcții fără autorizație de construire, cinci pentru nerespectarea acestor autorizații, iar 12 sancțiuni s-au aplicat din lipsa autorizației pentru mijloacele de publicitate.

O bună parte din lucrările pentru care nu s-a obținut autorizație de construire sau desființare sunt de anvergură, presupunând edificarea de la 0 a unor corpuri de clădire sau modificări substanțiale ale celor existente: 17 anexe gospodărești, 10 împrejmuiri imobile, opt case (dintre care una finalizată, restul în curs de execuție), patru demolări, șase extinderi la imobile. În rest, au fost constatate șapte închideri de balcoane, șase lucrări la acoperișuri, trei compartimentări și două instalații de gaze.

            DGPL prin Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal informează arădenii asupra unor situații în care persoanele juridice și fizice continuă să se afle frecvent în culpă, din cauza neînțelegerii prevederilor legale. Astfel, obținerea certificatului de urbanism, după aplicarea amenzii determinată de realizarea unor lucrări de construcții neautorizate pe domeniul privat nu echivalează cu intrarea în legalitate, ci constituie doar primul pas către autorizarea lucrărilor. În absența finalizării procesului de autorizare în termenul prevăzut de procesul verbal, administrația inițiază demersul legal de desființare a construcției edificată ilegal pe domeniul privat.  Fiscalizarea și autorizarea panourilor și altor tipuri de mijloace de publicitate constituie două obligații diferite ale persoanelor juridice, în relația cu administrația locală. Plata obligațiilor fiscale determinate de expunerea unui suport publicitar nu exonerează deținătorul acestuia de obligația de a-l autoriza. Este perfect legală decizia primăriei de a desființa un  panou publicitar amplasat ilegal și ale cărui deficiențe constructive fac imposibilă autorizarea, deși deținătorul se prezintă la ghișeul administrației pentru a achita taxa anuală prevăzută de art. 478 al codului fiscal. De asemenea, chiar și în situația în care amplasarea mijlocului publicitar respectiv poate fi autorizată post-factum, iar taxa anuală a fost achitată, persoana juridică poate fi sancționată pentru că nu a obținut autorizarea anterior amplasării. Dealtfel, în numeroase situații, deținătorii de mijloace de publicitare procedează întâi la amplasare și apoi la plata taxei anuale, fără a mai solicita autorizarea poziționării panoului, banner-ului etc.

În prezent, Primăria Municipiului Arad lucrează la un regulament de publicitate care va include și precizări suplimentare referitoare la situațiile ce fac obiectul unor cazuri particulare indicate de mediul de afaceri și cetățeni (ex: mijloace publicitare temporare, cu durata mai mică de 30 de zile ori afișele de mici dimensiuni privind vânzarea unor locuințe individuale etc.).

Recomandările redacției