Pe parcursul primelor șapte luni ale anului 2019, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad – Serviciul Securitate și Sănătate în Muncă, au efectuat peste 900 de controale la angajatorii care-și desfășoară activitatea pe raza județului Arad.

Dat fiind perioada propice pentru desfășurarea activităților în construcții, un accent deosebit s-a pus pe verificarea respectării normelor de protecție a muncii în acest domeniu, fiind derulate două Campanii Naționale a căror obiective au vizat prevenirea riscurilor de cădere de la înălțime precum și diminuarea consecințelor grave ce pot rezulta în cazul producerii unor accidente.

S-a avut în vedere de asemenea, respectarea măsurilor necesar a fi întreprinse de angajatori în perioadele cu temperaturi extreme.

În atenția inspectorilor de muncă s-au aflat și angajatorii care desfășoară activități în domeniul industriei textile, pielăriei, confecțiilor și încălțămintei, angajatorii care utilizează substanțe chimice periculoase în procesele tehnologice precum și angajatorii din domeniul transportului și distribuției energiei electrice.

Au fost aplicate peste 850 de sancțiuni, atât avertismente cât și amenzi, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 395.000 lei.

Recomandările redacției