Activităţile desfăşurate de cadrele Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă în luna septembrie au fost controalele în domeniul securităţii la incendiu, dar şi exerciţii de alarmare, precum şi alte manifestări. Astfel, au fost efectuate nici mai mult nici mai puţin de 151 de controale, dintre care 22 au fost inopinate. Neregulile constatate pe timpul controalelor au fost în număr de 298, mai exact 259 privind securitatea la incendiu şi 39 de protecţie civilă. Din cele 298 nereguli constatate au fost sancţionate 270 nereguli astfel: au fost aplicate 242 de avertismente – 206 privind securitatea la incendiu şi 36 de protecţie civilă- şi 28 de amenzi, în cuantum de 27.800 lei.

Principalele nereguli sancţionate au fost: neasigurarea utilizării, verificării, întreţinerii şi reparării mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant; neasigurarea lăţimii libere necesară pentru trecerea fluxurilor de evacuare; exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii, corpuri de iluminat neprotejate corespunzător în încăperi cu risc de incendiu.

Alte acţiuni şi activităţi de informare preventivă desfăşurate în septembrie a fost şi instructajul de proiectanţi. A avut loc şi mai multe activităţi dedicate zilei de 13 Septembrie – „Ziua Pompierilor din România”, precum şi activităţi dedicate zilei de Marţi 13 Pisica Neagră – Preveniţi Ghinionul – „Ziua Informării Preventive în România”. De asemenea, a continuat promovarea campaniilor naţionale „RISC”, „FOC”, „Nu tremur la cutremur”.

O categorie importantă de pregătire a fost aceea prin exerciţii, astfel au fost desfăşurate după cum urmează: exerciţii de alarmare – evacuare în unităţile de învăţământ : Şcoala Gimnazială Sabin Drăgoi Petriş, Şcoala Gimnazială Vîrfurile, Şcoala Gimnazială Halmăgel, Liceul tehnologic Vasile Juncu Miniş – şcoala gimnazială Ghioroc, Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu, Liceul Mihai Viteazul Ineu; lecţii deschise de informare preventivă în unităţile de învăţământ şi instruiri pe timpul controlului la Liceul Tehnologic Vasile Juncu Miniş – Grădiniţa PN 1 Ghioroc, Şcoala Gimnazială Vîrfurile; un exerciţiu de alarmare publică – cu CLSU Petriş – fenomene meteo periculoase; două exerciţii cu SPSU la S.C. Kaufland SRL Arad, SC Rompetrol Gas SRL, Vladimirescu şi opt exerciţii de alarmare a SVSU la localităţile controlate: Ineu, Vîrfurile, Petriş, Ghioroc, Socodor, Igneşti, Hălmagiu, Hălmăgel.

Recomandările redacției