Tot mai mulţi angajatori au primit vizita inspectorilor ITM în ultima perioadă. Inspectorii de muncă verifică dacă sunt respectate măsurile de protecție, necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2.
Aceștia verifică dacă sunt identificate riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi dacă documentul de eva­luare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor este actualizat cu noile condiţii de desfăşurare a activităţii în ve­derea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2.
Se verifică deasemenea, dacă angajatorul a desemnat o persoană care să rea­lizeze triajul epidemiologic la intrarea în sediul social, sediul punctului de lucru, atât al personalului propriu cât şi al vizitatorilor, cu termometru non contact.
Angajatorul trebuie sa aibă afișat la intrare în unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajaţi şi pentru toate persoa­- nele care intră în spaţiul organizat de angajator.
Se mai verifică deasemenea, cunoaş­terea de către lucrători a măsurilor cuprinse în planul de prevenire şi protecţie și dacă acesta este revizuit și adaptat noilor cerințe.
Semnalizarea pentru SARS CoV-2 trebuie făcută prin postere, marcaje pentru asigurarea distanțării. Angajatorii sunt obligaţi să asigure verificarea purtării măştilor în spaţii închise şi să facă instruirea suplimentară privind riscurile COVID-19.
Acțiunile de control efectuate de ins­pectorii de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, centralizate pentru perioada 26 – 31 octombrie 2020, au avut ca rezultat aplicarea a 812 sancțiuni contravenționale, din care amenzi în valoare totală de 253.500 lei. Din 1831 de angajatori controlați, au fost sancționați 607 și s-au dispus 981 de măsuri de remediere a neconformităților. 

Recomandările redacției