Ministerul de Finanțe urmărește ca Fiscul să se grăbească și să emită deciziile de impunere până la finele acestui an pentru ca statul să nu piardă sumele datorate de contribuabili aferente anului 2013. Aceste datorii vor fi prescrise dacă ANAF nu va reuși să notifice contribuabili până în decembrie. Fiecare persoană care cunoaște că ar putea avea restanțe trebuie să fie tentă dacă este notificată.

Statul are la dispoziție, potrivit legii, o perioadă de cinci ani pentru a stabili creanțele fiscale și pentru a executa silit contribuabili care nu-și plătesc dările: impozite, taxe, contribuții, amenzi și penalități.

De această măsură sunt vizați liber profesioniștii, precum și toți cei care au obținut, în ultimii cinci ani, venituri extra-salariale din activități independente sau din închirieri de proprietăți, plus cei care au amenzi contravenționale neachitate. Toate persoanele care se știu în acestă sitație trebuie să-și verifice periodic, până la finalul anului, contul online de la ANAF pentru a vedea dacă au fost sau nu notificați, având în vedere că Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat că-i va anunța în scris doar pe aceia care nu sunt înrolați în spațiul virtual al ANAF, ceilalți trebuie să se informeze singuri.

O dată notificați, contribuabili trebuie să achite sumele înscrise în deciziile de impunere până la data înscrisă în documentul de impunere pentru a putea beneficia de amnistia fiscală oferită de stat.

Vorbim despre o reducere de 10-15% pentru cei care plătesc până în martie 2019, dar și de ștergerea unor penalizări. Încă nu este stabilit complet întregul mecanism. Însă, este clar că după această dată ANAF va trece masiv la executări silite având în vedere că deciziile de impunere au statut de titlu executoriu.

Care este termenul de prescriere

“Articolul 215 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prevede că dreptul de a cere executarea silită a creanţelor fiscale pe care-l are Fiscul se prescrie în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept”, potrivit ANAF. Acestă regulă se aplică inclusiv pentru amenzile contravenționale. Cu alte cuvinte Fiscul va putea taxa, datoriile notificate în 2018 pentru anii 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, iar începând din ianuarie 2019 numai pe cele aferente anilor 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Există totuși și unele excepții, prevăzute în lege, care dau dreptul ANAF să întrerupă termenul de cinci ani, adică termenul va începe să curgă din nou, de la capăt. În esență este vorba despre situațiile în care contribuabiliul a completat declarația fiscală după expirarea termenului legal de depunere sau dacă a corectat declarația de impunere ori dacă a efectuat vreun act voluntar de recunoaștere a creanței datorate Fiscului.

Conținutul obligatoriu al deciziilor

Deciziile de impunere pe care Fiscul le va trimite contribuabililor trebuie să cuprinde obligatoriu, pe lângă elementele de identificare, şi tipul creanţei fiscale, baza de impozitare, precum şi cuantumul acesteia, pentru fiecare perioadă impozabilă, potrivit art.97 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

În consecință este bine ca fiecare contribuabil să verifice dacă ceea ce trebuie să plătească cuprinde și perioade care au fost prescrise. „Vă comunicăm faptul că modelul și conținutul formularelor reprezentând decizii de impunere, utilizate pentru stabilirea impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice, sunt aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea tuturor condițiilor privind elementele obligatorii din cuprinsul acestora, prevăzute de lege”, se arată în răspunsul pe care l-am primit de la ANAF.

Numărul datornicilor – încă neștiut

Inspectorii ANAF lucrează la foc continuu pentru a afla câți contribuabili au datorii la stat și, mai ales, care este suma la care se ridică aceste datorii. Deocamdată, se știe doar numărul celor care au restanțe, însumate, mai mari de 15.000 de lei. Pe site-ul ANAF se găseşte o listă cu peste 11.130 de persoane fizice aflate în această situație. Sumele neachitate provin din obligaţii restante la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la cel al asigurărilor de sănătate. Cu alte cuvinte, persoane care au datorii din impozitul pe venit, pensii, şomaj şi sănătate. Valoarea acestor datorii cumulate se ridica la 14 miliarde de lei, la 31 martie 2018. Însă, numărul datornicilor este mult mai mare având în vedere că cei mai mulți datorează sume mult mai mici provenite din închirierea unui apartament sau din neplata unei amenzi. Numărul ar putea depăși un milion de personae, potrivit unor surse din ANAF.

Recomandările redacției