Firmele în care se lucrează cu agenți chimici au fost luate la control pe tot parcursul anului, de inspectorii de muncă arădeni.

Controalele au vizat respectarea prevederilor legale referitoare la expunerea lucrătorilor la agenţi chimici la locul de muncă.

Campania a urmărit informarea și avertizarea patronilor de firme, precum și a angajaților, în ceea ce privește prevederile legale referitoare la securitatea muncii.

S-a urmărit prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale generate de expunerea lucrătorilor la agenţi chimici periculoşi și monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la agenţi chimici periculoşi.

Inspectoratul Teritorial de Muncă a procedat la centralizarea datelor în vederea analizei eficienţei controalelor şi elaborării rapoartelor naţionale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.

Angajatori din domeniile de activitate care utilizează substanţe și amestecuri chimice au constituit grupul ţintă al acestei acţiuni. Controalele în acest domeniu de activitate vor continua și în următoarea perioadă.

Recomandările redacției