PrimariaRaportul Camerei de Conturi, realizat în urma controlului făcut la Primăria Arad anul trecut, scoate la iveală numeroase nereguli. Auditorii care au întocmit raportul susţin că Primăria nu a atras venituri suplimentare în valoare de 29.000 de lei, că valoarea prejudiciilor se ridică la opt mii de lei, iar abaterile financiar contabile au fost estimate la 90.000 de lei. „În soldul contului 8047 «Valori materiale supuse sechestrului» la 31 decembrie 2011, sunt reflectate şi un număr de 8 procese verbale de sechestru prin care au fost instituite sechestre pe bunuri ale debitorilor – persoane juridice, precum şi un număr de 3 procese verbale prin care au fost se­- chestrate bunuri ale debitorilor – persoane fizice, cu toate că prin decizii ale conducerii Direcţiei Venituri din cadrul Primăriei aceste sechestre au fost ridicate”, se arată în raport. Auditorii arată cu degetul, în continuare, înspre Serviciul Urbanism, care nu şi-a făcut treaba aşa cum ar fi trebuit.
„Verificările efectuate la Direcţia de venituri au relevat cazuri de nerespectare a prevederilor legale, în sensul că organele de specialitate din cadrul Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Arad, nu au procedat la întocmirea unor procese – verbale, în situația expirării termenelor de valabilitate a autorizaţiilor de construire, documente justificative de determinare, înre­gistrare şi urmărire a obligaţiilor fiscale cu titlu de impozit pe clădiri”, mai susţin semnatarii raportului.
Echipa de control a mai descoperit că nu a fost stabilită prin hotărâre a Consiliului Local Municipal cota-parte între 20-50 % din chiria încasată de ordonatorii de credite din subordinea CLM, ca urmare închirierii unor bunuri aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, aflate în administrarea acestora, care să rămână la dispoziţia titularului dreptului de administrare.
Au fost generoşi cu banii arădenilor
Mai mult, pentru anumite lucrări şi materiale folosite s-a plătit un preţ mai mare decât cel normal. „La unele obiective de investiţii au fost fie decontate în mod dublu unele articolele de deviz prin acceptarea la plată, atât a situaţiilor de lucrări iniţiale, cât şi a unor situaţii de lucrări suplimentare, fie s-a acceptat şi decontat, un preţ unitar mai mare decât cel real şi legal, fie au fost acceptate la plată alte materiale, la preţuri mai mari decât cele prevăzute în comanda înaintată constructorului”, mai susţin reprezentanţii Curţii de Conturi. De asemenea, au fost făcute plăţi mult mai generoase decât era cazul atunci când a venit vorba despre anumite deplasări şi anumite convorbiri telefonice internaţionale. „În cadrul unui program de utilitate publică privind sportul de performanţă, au fost acceptate la plată cheltuieli de deplasare mai mari decât cele real efectuate. În cadrul unui contract de servicii de consultanţă, au fost achitate şi unele cheltuieli privind convorbiri telefonice internaţionale ale prestatorului, care nu fac obiectul acestui contract”, se mai spune în raport.
Camera de Conturi a ţinut să precizeze şi că, în unele situaţii, în exercițiul bugetar 2011, angajarea cheltuielilor s-a efectuat fără respectarea în totalitate a principiilor prevăzute în materie de achiziţii publice şi a principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate. Astfel, s-a impus luarea unor măsuri pentru ca lucrurile să reintre în normal. În primul rând s-a decis „extinderea verificărilor asupra operaţiunilor necuprinse în eşantionul auditat, referitoare la modul de utilizare a sumelor transferate de la bugetul local pentru obiectivele de investiţii şi, după caz, de recuperare a sumelor achitate necuvenit, de atribuire a contractelor de achiziţii publice în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate a utilizării fondurilor publice.”

Recomandările redacției