itmAngajatorii sunt chemaţi de inspectorii de muncă la o sesiune de informare ce se va desfăşura mâine, la sediul Direcţiei Silvice. Reprezentanţii de companii şi firme vor fi informaţi în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea muncii. Inspectorii de muncă vor răspunde la întrebările puse de angajatori, lucrători şi partenerii sociali, pe marginea aspectelor discutate în cadrul întâlnirii de lucru. În cadrul sesiunii de informare vor fi prezentate bunele practici şi noutăţi legislative în ceea ce pri­veşte punerea pe piaţă a produselor şi îmbu­nă­tăţirea stării de sănătate a lucrătorilor din întreprinde­rile mici şi mijlocii. Inspectorii le vor vorbi angajatorilor de cerin­ţele minime de securitate şi sănătate pentru fo­lo­sirea echipamentelor de muncă specifice în domeniul construcţiilor. Sesiunea va începe la ora 11.00.

Recomandările redacției