itm

Vara îşi intră în drepturi şi pentru cei care lucrează afară ori în spaţii neventilate, condiţiile de muncă vor fi din ce în ce mai grele. Inspectorii de muncă arădeni îi pun în gardă de pe angajatori să le asigure toate cele necesare pentru perioadele cu temperature ridicate.

Condiţiile extreme de muncă sunt considerate temperaturile de peste 37 grade Celsius sau când indicele temperatură-umiditate depăşeşte pragul valoric de 80. „Potrivit legislaţiei, angajatorii sunt obligaţi să ia măsuri minimale pentru ameliorarea condiţiilor de muncă. Pentru cei care lucrează în aer liber se va reduce intensitatea şi ritmul activităţilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static, se vor alterna perioadele de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite. Pentru cei care lucrează în spaţii închise se va asigura ventilaţia la locurile de muncă“, spune Ecaterina Isac, inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad.

Pe perioada temperaturilor extreme, angajatorul trebuie să asigure angajaţilor, câte 2-4 litri/persoană/schimb, precum şi echipament individual de protecţie şi duşuri. „Angajatorii care nu pot asigura condiţiile cerute de lege, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, vor hotărî conform Ordonanţei de urgenţă nr. 99/2000 reducerea programului de lucru sau eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru“, completează Ecaterina Isac.

Angajatorii mai au obligaţia să asigure examen medical la angajare şi controale periodice, primul ajutor sau transportul spre unităţi medicale în caz de nevoie şi trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei încălcarea acestor prevederi, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni.

Recomandările redacției