ANUNT
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad organizeaza licitaţia  a treia pentru vanzare in conditiile Ord.Guv.nr.14/2007 a urmatoarelor bunuri devenite proprietate de stat in conditiile legii, la preţurile de strigare :
Teren extravilan, 6233 mp,inscris in CF 300602 Chisindia 2100  lei
Teren extravilan,5363 mp,inscris in CF 300599 Chisindia 1600 lei
Teren extravilan 4597 mp,inscris in CF 300604 Chisindia 1600  lei
Teren extravilan 5123 mp, inscris in CF 300597 Chisindia 1650  lei
Teren extravilan,7267 mp, inscris in CF 300601 Chisindia 4800  lei
Teren extravilan 5000 mp, inscris in CF 300603 Chisindia 1150  lei
Teren extravilan 2501 mp, inscris in CF 300598 Chisindia 900  lei                                                                                                                                   Dosarul bunurilor poate fi studiat la sediul AJFP Arad,b-dul Revolutiei,nr.79, camera 29,zilnic intre orele 9-11;
Licitatia se va organiza la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arad
b-dul Revolutiei ,nr.79,in ziua de 12 ianuarie 2016,ora 12,00,camera 29;
Participarea la licitatie este conditionata de:
inscriere la licitatie pe baza unei cereri
plata unei garantii de participare la licitatie reprezentand cel putin 10% din valoarea
de pornire a licitatiei in contul RO59TREZ6215005XXX000314 CUI 4358053,titular DGRFP Timisoara, deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara;
pentru persoane fizice – copie act de identitate;
pentru persoane juridice – copie certificat unic de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
dovada emisa de creditorii fiscali, ca nu are obligatii fiscale restante;
Pasul de licitatie este de 5%.
Dosarele pentru participare la licitatie se depun la registratura AJFP Arad pana in data de 11 ianuarie 2016 orele 14,00.
Relatii la telefon 0257202755.
Va multumim
ŞEF ADMINISTRAŢIE
Drăgănescu Marius Florin

Recomandările redacției