ANUNŢ
Administraţia Judeţeană a Finan-ţelor Publice Arad organizează a şasea licitaţie publică pentru vânzare în condiţiile Ord. Guv. nr. 14/2007 a următoarelor bunuri devenite proprietate de stat în condiţiile legii, la preturile de strigare:
Teren extravilan,5363 mp, înscris în CF 300599 Chisindia 1200  lei
Teren intravilan 137704 mp, inscris în CF 304545 Arad-Sântoma 118800  lei
Dosarul bunurilor poate fi studiat la sediul AJFP Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 79, camera 29, zilnic între orele 9-11;
Preţurile terenurilor intravilane includ şi TVA.
Licitaţia se va organiza la sediul Administraţiei Judeţene a Finan-ţelor Publice Arad b-dul Revoluţiei, nr. 79, în ziua de 28 noiembrie 2016, ora 12,00, camera 29;
Participarea la licitaţie este condiţionată de:
înscriere la licitaţie pe baza unei cereri
plata unei garanţii de participare la licitaţie reprezentând cel puţin 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul RO59TREZ6215005XXX000314 CUI 4358053, titular DGRFP Timişoara, deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara;
pentru persoane fizice – copie act de identitate;
pentru persoane juridice – copie certificat unic de înregistrare fis-cală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
dovada emisă de creditorii fiscali, că nu are obligatii fiscale res­tante;
Pasul de licitatie este de 5%.
Dosarele pentru participare la licitaţie se depun la registratura AJFP Arad până în data de 25 noiembrie 2016 orele 14,00.
Relaţii la telefon 0257202755.
ŞEF ADMINISTRAŢIE
Drăgănescu Marius Florin

Recomandările redacției