28.01.2022

– ANUNȚ FINALIZARE PROIECT –

Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar Comuna Sepreus, Județul Arad” cod proiect SMIS 144445

Comuna Sepreus, Județul Arad a finalizat implementarea proiectului al carui contract a fost semnat în cursul lunii iulie 2021, pentru proiectul: „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Comuna Sepreus, Județul Arad”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Axa Prioritara 4, dedicată sprijinirii ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, cu finanțare din REACT – EU, Acțiunea 4.2.1 –„Sprijin pentru procesul educațional on-line”, număr contract 276/233t/28.07.2021.

Obiectivul general al proiectului a fost: Dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line pentru a asigura în bune condiţii desfăşurarea activitaţilor didactice.

Rezultate obtinute în urma implementării proiectului:

R1: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca mijloace fixe:

– Laptop – 14 Bucati;

– Tabla Interactiva – 9 Bucati;

– Sistem All-in-one: 9 bucati

R2: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca obiecte de inventar:

-Tablete scolare abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni: 210 bucati;

– Camera web videoconferint- 9 bucati;

– Router wireless- 9 bucati

R3: Asigurarea pentru cele 9 săli de clasă pentru instalare, configurare, punere în funcţiune, crearea unei rețele LAN pentru a facilita desfăsurarea orelor de clasă online.

R4: Asigurarea vizibilității proiectului conform normelor Manualului de Identitate Vizuală.

R5: Asigurarea întocmirii și depunerii cererii de finanțare în vederea încarcării în Mysmis

R6: Asigurarea auditului financiar la finalizarea activităților proiectului.

Valoare proiect: 465,659.58 lei

Finanţare nerambursabilă: 443,949.54 lei

Data începerii proiectului: 28.07.2021

Data finalizării proiectului: 28.01.2022

Numărul contractului de finanţare: 276/233t/28.07.2021

Cod SMIS: 144445

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 – REACT – EU

„COMPETITIVI IMPREUNA!”

Date de contact:

Adresa: Str. Piața Rebeliunii nr. 1, Loc. Sepreus, Comuna Sepreus, Judeţul Arad

Telefon: +40 257.356.262

Fax: +40 257.356.262

E-mail: primariasepreus@gmail.com

Recomandările redacției