Nr. 10.736 / 16.10.2014
ANUNŢ PRIVIND ANULAREA
VÂNZĂRII PENTRU BUNURI IMOBILE
stabilită prin anunţul iniţial nr. 10.396/09.10.2014
Având în vedere faptul ca debitoarea S.C. J & R CAR S.R.L., CUI RO17405866, cu sediul în mun. Arad, Str.Troiei, nr. 2, jud. Arad,   a achitat in totalitate creantele fiscale individualizate prin Dosarele de executare nr. 693M /1346/05.05.2014, 693M/1494/ 23.05.2014, 693M/1702/03.06.2014, 693M/1982/04.072014,607PT/1405/05.05.2014, 607PT/ 174003.06.2014, 607PT/ 1798/24.06.2014, 607PT/ 04.07.2014, 612PT/1742/03.06.2014, 607PT/2021/04.07.2014, în conformitate cu prevederilel art. 148 alin. 4 lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, se înceteza măsurilor de executare silită efectuate în dosarele de executare  sus mentionate ,  fapt pentru care se face cunoscută anularea licitaţiei a I-a programată a avea loc la data de 31.10.2014, ora 11,00 la sediul punctului de lucru S.C J & R CAR S.R.L, CUI 17405866, situat in loc. Arad, Str. Garii, nr.6, Bl.1, Sc.A-E, Ap.9, Jud. Arad, pentru vânzarea bunurilor mobile proprietatea debitoarei.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, jud. Arad, B-dul Revolutiei nr. 77 bis, camera 6, etaj 2, telefon  0257-202785, de luni până joi orele 8,00 – 16,30, vineri orele 8,00 – 14,00.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.
Marius Florin Drăgănescu,
ŞEF ADMINISTRAŢIE

Recomandările redacției