ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA LA LICITAŢIE PENTRU BUNURI IMOBILE

0
1085

Dosar de executare nr. 1020861/2009
Nr.  489/11.01.2017

ANUNŢ  PRIVIND VÂNZAREA
LA LICITAŢIE
PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul 2017  luna 02 ziua 03 ora 13.00
licitaţia  a  III-a
În temeiul art.250 alin. (1), (4) din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,,se face cunoscut că în ziua de 03 luna 02 anul 2017 ora 13,00, în localitatea Arad b-dul Revolutiei  nr. 77 et. 1, cam. 28 jud Arad se va vinde prin licitatie publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Nagy-Gyuris Laurenţiu cu domiciliul in Loc. Şeitin Str. Izvor nr. 15 Jud. Arad.
Nr. Crt. 1 Denumire bun Cota de 1/4 teren arabil parcela 50/2/17 Rg.3 Zona D tarla 5 Supraf. 15000mp Valoare RON  7 528 (TVA neimpozabil )
Cota de 1/4 teren arabil parcela 2047/11 Rg.3 Zona A tarla 222 Supraf. 22300mp 12 584
total    5 056
Creditori:
Sarcini:
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vânzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat in acest scop si pană la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertantii sunt obligati să depună in cazul vanzării la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garantie bancară, reprezentand 10% în contul RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933 ,deschis la Trezoreria Arad, din pretul de pornire al licitatiei. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumpărare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancară, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationa­litate romană, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice străine, actul de inmatriculare tradus in limba română; pentru persoanele fi­zice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pasa­port, declaraţie autentică pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatorească competentă, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 261 din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala., când urmează să se ia masuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finantelor Publice  Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare vă puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202746.

Şef Administraţie
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.