Serviciul Fiscal Orasenesc Chisineu – Cris
NR.25885/18.11.2015
ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2015, luna DECEMBRIE, ziua 8
LICITATIA a –  II- a
In temeiul art.162 alin (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 08 DECEMBRIE anul 2015, ora 11 in loc.Chisineu – Cris str.Garii Nr.1A se va vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor Tulcan Marinela  si Tulcan Stelian Vladut  cu domiciliul in loc.Chisineu – Cris  str. Infratirii nr.Fn.
Denumire bun Teren intravilan 4.658 mp evidentiate in CF 3199 Chisineu – Cris, Top:A406/3-4;F407/1/6/1, situat in Chisineu – Cris str.Infratirii nr.Fn jud.Arad    Nr.Buc. 1 Valoare lei/buc exclusiv TVA 30.239 Cota TVA 24% impo­zabila Impozabila 24%
Creditori: ANAF – DGRFP Timisoara – AJFP Timisoara
Sarcini Ipoteca rangul I
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, repre­zentind 10%din pretul de pornire al licitatiei in contul deschis la Trezoreria Chisineu – Cris RO94TREZ0225067XXX000936 beneficiar Serviciul Fiscal Orasenesc Chisineu – Cris CUI 35199933, precum si sa prezinte dovada emisa de organelle fiscale(inclusive primarie) ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente:
– oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eli­berat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe buletinul de identitate; pentru persoanele fi­zice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organelle fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acesta; declaratie autentica pe propria raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Potivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonanta Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatoriu audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Regionala a Finantelor Publice Timisoara se gasesc si la adresa www. finantearad.ro, rubrica ’’ Licitatii,,.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0257/350.659.
Conducatorul organului
de executare
Nume Per
Prenume Florica

Recomandările redacției